Søk

filologi

filologi 
substantiv
UTTALE[filologi:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via latin philologia, fra gresk filologia 'kjærlighet til vitenskap'; se filo- og -logi
BETYDNING OG BRUK
vitenskap om et folks språk og litteratur
; fagkrets med ett eller flere språkfag (humanistiske fag)
EKSEMPLER
 • studere filologi
 • romansk, slavisk filologi
SITATER
 • jeg forstår [ikke] hvorfor du begynte med filologien
   (Liv Køltzow: Hvem har ditt ansikt? 199 1988)
 • jeg [tok] min embetseksamen i filologi med bravur
   (Dag Solstad: Roman 1987 195 1987)
   | jf. filologikum
 • [gravsteinens utsmykning] er noe enhver kan danne seg en mening om og ha en oppfatning av; uansett kunnskaper om norrøn filologi
   (Espen Haavardsholm: Ikke søkt av sol LBK 1994)
UTTRYKK
klassisk filologi
studiet av grekernes og romernes litterære minnesmerker og kultur
 | jf. klassisk
 • han tok eksamener i klassisk filologi, antikke språk
   (Gert Nygårdshaug: Pergamentet LBK 2013)
 | jf. lingvistikk
SITATER
 • Kroll? Kroll? Bi lidt. Har De studeret filologi i Deres unge dage?
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 33 1886)
 • jeg tror han studerer filologi, et eller annet språk
   (Stig Holmås: Kondoren LBK 1994)