Søk

forbindelse

forbindelse 
substantiv
BØYNINGen; forbindelsen, forbindelser
UTTALE[fårbi´n:(ə)lsə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til forbinde med suffikset -else; se også forbinding
BETYDNING OG BRUK
litterært
 det å være forbundet
; tilknytning
; sammenheng
EKSEMPLER
 • i den forbindelse kan jeg opplyse …
 • forbindelsen mellom et ord og dets betydning
 • ordet brukes bare i bestemte, faste forbindelser
SITATER
 • [det] tænktes paa den hjemlige poesis forbindelse med Nordens oldtidsbilleder
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker IV 144)
 • han står uden al forbindelse med stykkets intrige
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 234)
 • sladderhankene satte disse to rygter i forbindelse med hinanden
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 129 1877)
 • drapet på Rata har vært planlagt, mens drapet på Kai Magnussen må ha vært en ren tilfeldighet. Jeg ser ingen forbindelser her
   (Eystein Hanssen: Triangel LBK 2012)
1.1 
vei, bane, ledning e.l. som forbinder noe med noe annet
EKSEMPEL
 • avskjære opprørsstyrkenes forbindelser med omverdenen
1.2 
rute
; avgang
EKSEMPEL
 • flyplassen har daglige forbindelser til Berlin
1.3 
kjemi
 stoff sammensatt av to eller flere grunnstoffer
EKSEMPEL
 • kjemiske, organiske forbindelser
SITATER
 • kvelstoffet med betegnelsen N (nitrogen) kan være trivalent og danner forbindelsen NH3 (ammoniakk)
   (Carl Fred. Holmboe: Michael Faraday 165 1943)
 • den luften som nu unnvek, var ikke en enkelt substans, men en forbindelse av kullet med det elastiske fluidum (gass) som blir frigjort fra metallkalken
   (Ellen Gleditsch: Antoine Laurent Lavoisier 60–61 1956)
forståelse, fellesskap i handling, opptreden
; forbund
 | jf. forbinde
EKSEMPEL
 • han stod i hemmelig forbindelse med opprørerne
2.1 
samkvem
; kontakt
; relasjon
EKSEMPEL
 • avbryte all forbindelse med familien
SITATER
 • jeg satte mig i forbindelse med din frue
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 162 1877)
 • Nansen ble brukt som mellommann i sovjetisk-britiske forbindelser alt april 1920
   (Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen LBK 2011)
 • hvor ble det av ham forresten? – Å – jeg mistet forbindelsen
   (Herbjørg Wassmo: Reiser 76 1995)
2.2 
litterært
 kjærlighetsforhold
EKSEMPEL
 • utenomekteskapelige forbindelser
SITATER
 • hvis jeg hævede forbindelsen, eller blot forlangte udsættelse – det vilde være at dræbe ham
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 425)
 • og så det usædelige i en sådan forbindelse! For penges skyld
   (Henrik Ibsen: Gengangere 74 1881)
 • de hof- og folkefester, hvormed forbindelsen skulde feires
   (Clara Tschudi: Ludwig den anden 57 1917)
 • med bekymring saa han, hvilken magt Skjegges datter havde faaet over Olaf, og han spaaede sin herre intet godt af denne forbindelse
   (Rudolf Muus: Olaf Trygvessøns helteliv 191 1899)
 • kirkens syn på førekteskapelige forbindelser
   (Jan Kjærstad: Kongen av Europa LBK 2005)
2.3 
mest i flertall
 person (i viktig posisjon) som man omgås med, har relasjon til sosialt, profesjonelt e.l.
EKSEMPEL
 • ha forbindelser i forlagsbransjen
SITATER
 • jeg har forbindelser i alle etater
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 77)
 • han har forbindelser, den fyr!
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 1 1891)
   | han har mektige, innflytelsesrike bekjentskaper
 • en familie, som Deres, trænger til nye forbindelser, ellers fordummes slægten
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 108 1874)
 • du har vel kontaktet dine forbindelser i kunstlivet?
   (Peter Serck: Anna Maria Harm LBK 2012)