Søk

foton

foton 
substantiv
BØYNINGet; fotonet, fotoner
UTTALE[fo:´ton], flertall [foto:´nər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av gresk fos (genitiv fotos) 'lys' og suffikset -on
BETYDNING OG BRUK
fysikk
 de energikvanta eller elementærpartikler som lysstråling består av
; lyskvant
; strålingskvant
SITATER
  • lyset opfører sig som om det var partikler, såkalte lyskvanta eller fotoner
     (Aftenposten 1939/25/2/6)
  • en gigantisk stjernebrann til produksjon av fotoner og aske-slagger
     (Lorentz Eckhoff: En verden 87 Hans Bauge 1964)