Søk

gradient

gradient 
substantiv
BØYNINGen; gradienten, gradienter
UTTALE[gradie´nt]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av latin gradiens, av gradior 'gå, skride'
BETYDNING OG BRUK
mål for en fysisk størrelses endring over en strekning eller et tidsrom
1.1 
geologi
 stigning i temperatur fra jordoverflaten og nedover i jordskorpen
1.2 
økologi
 forandring i miljøfaktorene i et geografisk område
helling
2.1 
matematikk
 størrelse (vektor) som gir opplysning om hvor raskt og i hvilken retning en funksjon endrer seg
2.2 
veiteknikk
 stigning på vei, bane eller terreng