Søk

gutt

gutt 
substantiv
BØYNINGen; gutten, gutter
UTTALE[gut:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
trolig samme ord som nederlandsk guit 'spilloppmaker, skøyer', til nederlandsk guiten 'gjø, skjelle; spotte, spøke', beslektet med (norsk) dialektalt gaute 'snakke mye, skryte', tysk dialekt gauzen, gäuzen 'gjø, skjelle'
BETYDNING OG BRUK
barn av hankjønn
EKSEMPEL
 • de har to jenter og en gutt
SITATER
 • man tillagde [kammerherren] paterniteten til to drenge … Vist er det, at han tog sig meget af disse gutter
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 42)
 • [ingen] kendte ham, der rejste som liden gut
   (Henrik Ibsen: Digte 85 1875)
 • da var jeg gut; nu er jeg mand
   (Henrik Ibsen: Brand 21 1885)
 • min lille gut sig vokser stor
   (Henrik Ibsen: Brand 85 1885)
 • gutterne i øverste klasse
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 19 1886)
 • vi fik en liden gut for to – halvtredje år siden
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 22 1888)
 • min kære, snille gut!
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 53 1896)
 • det luktet behagelig gutt av [skistøvlene]
   (Jens Bjørneboe: Under en hårdere himmel 67 1957)
 • hotellet [var] befolket av tyskere, engelskmenn, australiere og noen indiske gutter
   (Line Baugstø: Skulle du komme tilbake LBK 2000)
 • i denne senga skulle hun barsle skrikende gutter og jenter
   (Hans Herbjørnsrud: Vi vet så mye LBK 2001)
 • da han var gutt, måtte han være med og røre i bøtta som blodet ble tappet i
   (Levi Henriksen: Snø vil falle over snø som har falt LBK 2004)
muntlig, ofte om person i gruppe
 (ung) mann
EKSEMPLER
 • guttene på moen
 • ingen av guttene har landlov i dag
SITATER
 • hei gutter, kast los, sæt af!
   (Den Constitutionelle 05.11.1843/2/1 P.Chr. Asbjørnsen)
 • [skips]chefen, en attenårs gut
   (Henrik Ibsen: Digte 92 1875)
 • (Stensgård til mengden:) vi må holde sammen, gutter!
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 27 1874)
 • slig kunde vi gamle gutter more os som barn
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 342 1903)
 • det var gutter, som kunde bruge kniv dette
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 400 1903)
 • jentene medtar smørbrød og gutta mye penger
   (Arbeiderbladet 1924/31/8/5)
 • gutten var 23 år
   (Dagbladet 1930/25/10/4)
 • kjønnsordene kunne svirre i luften når gutta var sammen
   (Carl Fredrik Engelstad: Størst blant dem 43 1977)
 • nå er det guttas tur [i Holmenkollen]!
   (Aftenposten 1982/85/1/3–4)
 • en nittenårig gutt som en morgen som vanlig sykler til skolen
   (Jan Mehlum: Det annet kinn LBK 1999)
 • dere veit ikke ass, gutta, [russetreffet på] Tryvann er så schpaa
   (Zeshan Shakar: Tante Ulrikkes vei 131 2017)
UTTRYKK
gutta på skauen
muntlig
 norske hjemmestyrker i siste del av annen verdenskrig
 • allerede i 1944 fikk man «gutta på skauen»
   (Forskningsnytt fra Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1956/2/18/2)
 • tallet på de mobiliserte avdelinger av HS – gutta på skauen – økte raskt
   (Jens Chr. Hauge: Frigjøringen (1994) 39)
de store gutta
muntlig
 de som virkelig har makt og innflytelse
; de mektige og toneangivende
 • Aristoteles Onassis følte seg utenfor kretsen av «de store gutta» så lenge han ikke hadde kommet med i hvalfangsten
   (Bergens Arbeiderblad 1968/267/4/4–6)
være en av gutta
muntlig
 tilhøre de barske (og toneangivende)
; ha innpass i gjengen
 • King virket både belest og studert, men likevel var han en av gutta
   (Morten Jørgensen: Sennepslegionen 47 1987)
 • «The Boys,» sang hun høyt og surt … Joda – Janni var en av gutta
   (Torbjørn Moen: Rock, regn og varmvåte kyss 146 1990)
gutta boys
 (jf. engelsk boys, flertall av boy 'gutt')
muntlig
 tøffe gutter, menn
 • bare menn, og meg. Gutta boys. Som overgikk hverandre med fortellinger om voldsomheter de hadde deltatt i
   (Tove Nilsen: Kvinner om natten 191 2001)
brukt i kjærlig tiltale eller rosende omtale
EKSEMPEL
 • hun skulle treffe gutten sin
   | kjæresten
UTTRYKK
gutten min
 • naar han … havde snakket sig træt, endte han gjerne med at række haanden forsonende ud og sige: «Du har dog i grunden ret, men jeg vilde disputere lidt med dig, gutten min»
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 405)
 • sov, du dyreste gutten min
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 263)
han er gutten sin
 | det er gutten (sin)
muntlig
 han er flink, grei e.l.
 • det er gutten sin, det
 • han Helmer Spandet, det er gutten, som har øinene med sig
   (Johan Bojer: Folk ved sjøen 248 1929)
en god gutt
om barn eller ung mann
 snill, tillitsfull, hyggelig person
 • han var ingen begavet men en stille, flittig og hjertens god gut
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 83)
 • Arnt var en god gut og en begavet forretningsmand
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 331 1920)
(være) snill/slem gutt
(være) snill, slem
gutten i røyken
med svekket betydning, brukt i kameratslig omtale av og i tiltale til (ung) mann
 | jf. gett, gitt, kar
SITATER
 • en sagde: «vi har nok af sligt gods deroppe før.» … En tredie sagde blot «ja saa, min gut?»
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VI 233)
 • Relling (til Hjalmar Ekdal): «Sludder, gutten min!»
   (Henrik Ibsen: Vildanden 169 1884)
 • jeg har penger, gut
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker II 188)
 • idag er det bots- og bededag, mine kjære gutter
   (Lars Saabye Christensen: Herman LBK 1988)
dialektalt
 ugift mann
; ungkar