Søk

hånd

hånd 
substantiv
BØYNINGen; hånden, hender
UTTALE[hån:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
trolig dansk form hånd, av gammeldansk hand, tilsvarer norrønt hǫnd 'hånd, arm', jf. formen hand
BETYDNING OG BRUK
anatomi, zoologi
 ytterste (forreste) del av menneskers og apers forlem (arm) som (forbundet ved håndledd) går ut fra underarmen og ender i fingrene
 | jf. neve
EKSEMPLER
 • ha store hender
 • være skitten på hendene
 • vaske hendene
 • skade hånden
 • gå, stå med hendene på ryggen, i siden, i lommen
 • gjemme ansiktet i hendene
 • holde hånden for munnen
 • drikke av den hule hånd
   | fra innsiden av den krummede hånden
 • krype på hender og føtter
 • slå hånden i bordet
 • folde hendene
 • gripe, fatte noe(n) med hånden, med hendene
 • ha en stokk i hånden
 • ta, føre, leie noen ved, i hånden
 • holde hverandre i hånden, i hendene
 • være flink med hendene
 • spille med én hånd, begge hender
 • et pianostykke for fire hender
 • være lett, stø, sikker på hånden
 • rive, slå noe ut av hendene på en
 • duene spiste av hånden hans
 • slå hendene sammen
   | i begeistring, forundring
SITATER
 • om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av
   (Matt 5,30)
 • de bad ham [Jesus] legge sin hånd på ham [den døve mann]
   (Mark 7,32; 2011: hendene)
 • [Jesus] la hendene på dem [de små barn] og velsignet dem
   (Mark 10,16)
 • jeg [Herren] vil føre dere til det landet jeg med løftet hånd lovet Abraham, Isak og Jakob
   (2 Mos 6,8)
 • himmelen er et verk av dine [Herrens] hender
   (Hebr 1,10)
 • når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør
   (Matt 6,3)
   | du skal gi uten å tenke på ros eller lønn
 • små skære fine hænder
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 17 1879)
 • jeg er kold på hænder og fødder
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 81 1872)
 • [han ligger] med hænderne under hovedet
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 28)
 • [han] stirrer med hånden over øjnene
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 117 1899)
 • hånden famler efter sværdet
   (Henrik Ibsen: Digte 10 1875)
 • her holder jeg dine to breve i min hånd
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 184 1877)
 • giv mig [bispe]staven i hånd
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 82 1872)
 • jeg bare trykker, hvad jeg får i hænderne
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 113 1882)
 • Myre slog overstrømmende venligt ud med haanden
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 454)
 • Inger hadde atter god grund til at bli forundret og slaa hænderne sammen
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 263 1917)
 • de rysted hans hånd til farvel
   (Henrik Ibsen: Digte 99 1875)
 • Ola Femundsenden tar i haand og takker
   (Jacob B. Bull: Folkelivsbilleder II 322 1904)
   | jf. håndtakke
 • faren la en tier på duken og presten tok i hånda
   (Mette Hansen: Kasino 44 1976)
 • at skænke nogen bejler min hånd og min tro, dertil har jeg ikke tid
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 18 1883)
 • sjelden
   
  jeg [Anton] byr Dem [Mariane] min haand
   (Knut Hamsun: Segelfoss By II 107 1915)
   | tilbyr Dem å bli Deres mann
 • jeg kommer for at bede om Deres datters hånd
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 107 1874)
   | om å få Deres datter til hustru
 • [de] ernæret sig ved sine hænders gjerning
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 653)
 • [slitet for det daglige brød] gør ånden ej, som hånden, hærdet
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 122 1873)
 • St. Olafs øx, den seirens ving, er ikke langt fra handen
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter IV,2 95)
 • Tor Caspersen nær utliknet, men keeper fikk en hånd på ballen
   (Moss Dagblad 03.09.1962/2)
 • hun [skled] på holken og forstuet hånden sin
   (Alf Prøysen: Den grønne votten 6 1964)
 • alt hvad jeg hittil har skrevet, har mer eller mindre vært gjort med venstre hånd
   (Jens Bjørneboe: Brev i utvalg 77)
   | uten særlig flid
 • hold henda dine for deg sjæl
   (Finn Carling: Gitrene 39 1966)
 • her gikk henda fort, skal jeg si deg!
   (Arild Nyquist: Blæsch og andre historier 40 1974)
 • overført
   
  by og land hand i hand
   (Einar Gerhardsen: Unge år 255 1974)
   | bygda og byen er solidariske
 • [de] holdt hverandre i hånden og slapp hverandre ikke med blikket
   (Liv Køltzow: Hvem har ditt ansikt? 71 1988)
UTTRYKK
kunne telle på én hånd
brukt for å uttrykke lavt antall
 • jeg kan telle på én hånd hvor mange ganger du har tatt oppvasken
stikke hånden i et vepsebol
gå/stå på hendene
gå, stå på håndflatene, med hodet ned og bena i været
gni (seg i) hendene
se gni
røsten er Jakobs, men hendene er Esaus
slå hender
foreldet, arkaiserende
; om bevegelse som tegn på sterk sorg
 • hun sorgfuld sad ved Sigurds lig; ei hun hulked, ei hænder slog
   (G.A. Gjessing (oversetter): Den ældre Edda 203 1899)
kysse noens hånd
kysse på hånden
vri sine hender
se vri
hånden på hjertet
 (etter tysk die Hand auf’s Herz)
gest som er symbolsk uttrykk for at man snakker sant
 • med haanden paa hjertet forsikret [han] at han ikke orket mer
   (Nationen 1933/117/3/7)
 • i oppfordring
   
  hånden på hjertet, Inger Gyldenløve, – det er altså eders hensigt med ham?
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 120 1874)
 • med hånden på hjertet, jeg har aldri sett deg vakrere
   (Lars Saabye Christensen: Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
rekke/gi noen hånden
om håndtrykk, som hilsen eller som bekreftelse på avtale, forlik, forsoning
 • jf.
   
  her er min hånd; vi ender striden
   (Henrik Ibsen: Brand 142 1885)
 • Ulrik Brendel (byder hånden frem): «God aften, Johannes!»
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 32 1886)
 • god dag Oluf, sa han og rakte fram handa som til en riktig god venn
   (Andreas Markusson: Flåten går ut 49 1941)
 • han [står] foran meg … og rekker meg hånda si. Even. Siv
   (Line Nyborg: Hund som ser ned 7 2019)
den pene hånden
den rette (den høyre) hånden
 | jf. pen
 • spise, hilse med den pene hånden
 • han holdt da både skeen og griffelten i den pene hånden
   (Chr. Skredsvig: Romaner og fortællinger I 17)
 • jf.
   
  han [gir] mor og far den fine hånden til godag
   (Johan Bojer: Folk ved sjøen 22 1929)
love med hånd og munn
 (grunnbetydning 'love med håndslag og kyss')
love med håndslag og høytidelige ord
; love høytidelig
; forsikre
 • jf.
   
  jeg tør forsikkre Dem med hånd og mund, hans kald er meget stort og ubestrideligt
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 74 1873)
hilse i hånden
hilse med håndtrykk
gi noen sin hånd
foreldet, om kvinne
 love noen ekteskap (egentlig ved håndslag)
gir man fanden lillefingeren, tar han snart hele hånden
spise av noens hånd
overført
 krype eller smiske for noen
; være servil
 • [han] tipset den da sjølproletariserte unge legen om hvordan han skulle få pressen til å spise av hånden sin
   (Nordlys 29.04.1995/64)
 • [NN] fremstod som den reneste vekkelsespredikanten … da han fikk den eldre garde til å «spise av hånden sin» under torgmøtet … i Kristiansand
   (VG 27.07.1997/3)
 • Røkke har et talent som får finansfolk til å spise av hånden hans
   (Økonomisk Rapport 28.02.2002)
for hånd
manuelt
 | til forskjell fra med maskin
 • sy, melke for hånd
 • arbeidet er gjort for hånd
 • bore for hånd
   | jf. håndbore
 • bland [ingrediensene] godt sammen, enten for hånd med en sleiv eller i [kjøkken]maskinen
   (Margit Vea: Kjøkkenpatruljen LBK 2010)
åndens og håndens gjerning
litterært
 åndsarbeid og kroppsarbeid
gi med den ene hånden og ta med den andre
se gi
skyte av fri hånd
skyte uten støtte for hånden
 | jf. frihånd
 • jeg har skudt flere dyr af fri haand end fra anlæg
   (Jens Andreas Friis: Tilfjelds i ferierne 119 1876)
gripe med begge hender
særlig overført
 gripe, ta imot ivrig, begjærlig
 • gripe en anledning med begge hender
én fugl i hånden er bedre enn ti på taket
se fugl
ha/få hånd i/om hanke med noe
se hank
ta skjeen i en annen hånd
se skje
gå hånd i hånd
1 
om to eller flere personer
 holde hverandre i hånden
 • [det vil ikke svimle for meg] når jeg får gå hånd i hånd med Dem, Hilde
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 207 1892)
 • hu gikk hånd i hånd med Goggen i går, roper en fra parallellklassen
   (Tove Nilsen: G for Georg 238 1997)
2 
overført, om hendelser
 forløpe, utvikle seg samtidig, parallelt
; korrelere
 • påstanden om at høy sysselsettingsgrad og høyt sykefravær går hånd i hånd, ikke er riktig
   (Aftenposten 20.01.2010)
arbeide hånd i hånd
arbeide sammen
heise/hale hånd over hånd
sjøfart
 heise, hale ved å flytte den ene hånd frem foran (over) den annen (jevnt, kontinuerlig, til forskjell fra heising med lange hal)
gå fra hånd til hånd
gå, bli rakt fra den ene til den andre
 • et amerikabrev er på vandring, går fra hånd til hånd, det er allerede slitt i kantene
   (Britt Karin Larsen: Før snøen kommer LBK 2012)
1.1 
bibelspråk eller arkaiserende
 arm
; underarm
SITAT
 • jeg [Herren] ga deg armbånd rundt hånden
   (Esek 16,11)
UTTRYKK
bære noen på hendene
1 
bære noen ved at de sitter på ens hender
 • [englene] skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein
   (Sal 91,12)
 • for det står skrevet: … [englene] skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein
   (Matt 4,6)
2 
overført
 holde alt ondt borte fra noen
 • å, Bolette, jeg skal bære Dem på hænderne!
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 199 1888)
1.2 
metonymisk
 person
EKSEMPEL
 • skaffe arbeid til alle ledige hender
SITAT
UTTRYKK
varme hender
se varm
med svekket konkret betydning
UTTRYKK
dø for/ved egen hånd
dø ved selvmord
falle for noens hånd
felles (drepes) av noen (særlig i kamp, duell e.l.)
(være noens) høyre hånd
(være en) uunnværlig hjelper (for noen)
 • nu ønsket han at faa med sig sin høire haand Joakim
   (Knut Hamsun: Landstrykere II 309 1927)
 • [NNs] nærmeste medhjelper og høire hånd
   (Aftenposten 1929/553/2/3)
 • bli kongens rådgiver og høyre hånd
   (Bergljot Hobæk Haff: Sigbrits bålferd LBK 1999)
ha/få noe(n) i sin hule hånd
se hul
ved hånden
innen rekkevidde
for hånden
 | forhåndenRiksmålsform
innen rekkevidde
; i umiddelbar nærhet
; til stede
; på stedet
 • ha de nødvendige ingredienser for hånden
 • der var grund nok for hånde
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 35 1883)
 • det [forekommer] mig at måtte ligge lige for hånden
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 24 1897)
 • den svikefulle hukommelsen … har liten sans for orden og kronologi, den tar det som er forhånden og skiter i troverdigheten
   (Terje Stigen: Ved foten av kunnskapens tre LBK 1986)
være/stå for hånden
være nær forestående
; kunne ventes
 • Hellig Olaf stod ved fjorden med sin hær, pintsefesten var forhaanden
   (J.S. Welhaven: Samlede Skrifter IV 164)
 • hør, om udfallet snart er for hånden
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Det ny System 159 1879)
ligge til hånds
være nærliggende, naturlig
 | jf. for hånden
 • prosaen og dramatikken skulle ligge vel så nær til hands [som diktene, for den som vil skrive om Ernst Orvil]
   (Jan Erik Vold: Entusiastiske essays 574 (1974))
 • den lette, spøkefulle tonen deres … hadde aldri ligget nær tilhånds for meg
   (Karl Ove Knausgård: Min kamp 1 414 2009)
ha/få hendene fulle (av/med noe)
ha nok (eller for mye) av, med noe
 • Kristine har hatt hendene fulle med å bygge hus
 • vi havde hænderne fulde af arbeide
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 291 1903)
 • saa sad man der med hænderne fulde af dyrt salt og tomme tønder
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 111 1882)
 • mora hadde hendene fulle med å mette gutten
   (Mari Osmundsen: Sju sannferdige fortellinger LBK 1995)
 • da [de] var unge, før de fikk hendene fulle
   (Lars Saabye Christensen: Byens spor. Ewald og Maj 149 2017)
2.1 
i uttrykk for arbeid, virksomhet e.l.
EKSEMPEL
 • boken er trykkeferdig fra forfatterens hånd
SITATER
UTTRYKK
ha en lykkelig/heldig hånd med noe
være dyktig i omgangen med, utføringen av noe
 • hun hadde hørt at … jeg hadde en lykkelig hånd med sott og sykdom
   (Bergljot Hobæk Haff: Sigbrits bålferd LBK 1999)
 • Angelika går bort til tomatplantene og fyller forkleet med en ladning til lunsj. – Du har en heldig hånd med dem, sier Judith anerkjennende
   (Pål Gerhard Olsen: Fredstid LBK 2000)
 • jf. også
   Knut Hamsun: Markens Grøde I 100 1917
(ha/få) frie hender
jf. fri
sitte med hendene i fanget
overført
 ikke foreta seg noe
; ikke gripe inn
 • menneskene kunne ikke sitte med hendene i fanget og vente på at gudene skulle gripe inn når ulykker – som tørke eller smittsomme sykdommer – truet dem
   (Jostein Gaarder: Sofies verden LBK 1991)
 • Elise var ikke den som satt med hendene i fanget
   (Ragnhild Nilstun: Min lange reise ender her LBK 2007)
 • hun sitter med hendene i fanget og forventer å bli oppvartet
   (Aksel Selmer: Bedringens vei LBK 2010)
sitte på hendene (sine)
 (jf. amerikansk-engelsk sit on one's hands i samme betydninger)
1 
overført
 holde tilbake eller være sparsom med applaus
 • tyskerne er kjent for å «sitte på hendene», de er vanligvis sparsomme med applausen
   (Bergens Tidende 07.04.1973/25)
2 
overført
 bevisst unnlate å gripe inn eller å foreta seg noe
 • den gode sjakkreglen om å sitte på hendene sine for å unngå overilte trekk
   (Aftenposten 11.09.1992/10)
 • hvor lenge skal vi se på at verdens ledere bare sitter på hendene sine og … sier at det er så forferdelig og at de må slutte å slåss
   (Troms Folkeblad 16.02.2011/23)
 • investorene sitter på hendene
   (morgenbladet.no 26.04.2013)
gi noen en hånd (med noe)
gi noen en håndsrekning
; hjelpe noen (med noe)
 • [kunne du] gi mig en haand paa den sagen!
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 153 1917)
 • jeg kunde kanske gi dig en haands hjælp
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 163 1917)
 • farfaren gir ham en hånd [med ombyggingen av huset], men han er sytti,… han kan ikke gå på taket, han kan ikke stå i stige
   (Pål Gerhard Olsen: Manndomsprøven LBK 1997)
gå noen til hånde
 (med gammel genitiv flertall etter til; grunnbetydning 'være i noens (en fyrstes, høvdings) tjeneste')
være behjelpelig overfor noen
; assistere noen
 | jf. håndgangen
 • har jeg ikke stedse været redebon til at gå Dem tilhånde med råd og dåd?
   (Henrik Ibsen: Gengangere 90 1881)
 • tag som skaldeløn denne armring, bliv hos mig [Skule] og gå mig tilhånde
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 129 1872)
 • [ingen] vil beskylde dette gamle, anseede firma for at gaa indbrudstyve tilhaande paa den maade, som er skeet ved juvelskrinet
   (Lys og Skygge 1908/8/27 Kristian F. Biller)
   | fra fortellingen «I sidste Øieblik»
 • Tante Jenny går fru Idland til hånde på kjøkkenet
   (Tore Renberg: Kompani Orheim LBK 2005)
legge hånd på verket
gå (energisk) i gang med et arbeid
; ta (energisk) fatt
 • saameget trøstigere vil jeg lægge haand paa værket, som jeg veed, at jeg i Dem beholder en faderlig ven, til hvem jeg tør tye om raad og bistand
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 223)
 • ej fattes modet mig; ej heller kraft. Kun hånd på værket!
   (Henrik Ibsen: Catilina 72 1875)
   | la oss bare gå i gang, ta fatt, til handling!
 • hånd på værket, Gunnar!
legge siste hånd på verket
avslutte et arbeid
; gi en finpuss
 • endelig hadde Eva fått barnet hun ønsket seg. Fridtjof var på sin side i ferd med å legge siste hånd på verket med sitt barn: Fram
   (Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen LBK 2011)
ha/få om hende
 | ha/få om hender
 (gammel dativ av hånd)
mest dialektalt eller arkaiserende
 være, bli opptatt, sysselsatt med
 • [hun var] en kraftnatur, der aldrig kunde faa nok om hænde
   (Jonas Lie: Rutland 52 1880)
 • [Steinfinn hadde] drapssaken om hænder
   (Sigrid Undset: Olav Audunssøn i Hestviken I 86 1925)
   | ordnet med, ivaretok
få fra hånden
få utført, fullført
; få ferdig
 • nu har jeg da denne trykkende gældspost fra hånden
   (Henrik Ibsen: Vildanden 180 1884)
   | er ferdig med, er kvitt
 • han faar sine ting fort fra haanden
   (Vilhelm Krag: Isaac Seehuusen 248 1900)
 • muren tog sig udmerket ut, da Markus omsider fik den fra haanden
   (Gabriel Scott: Kilden 48 1918)
 • [jeg] fikk oppvasken fra hånden uten å slå noe istykker
   (Bergljot Hobæk Haff: Sigbrits bålferd LBK 1999)
 • hun må få julegaveinnkjøpene fra hånden
   (Pål Gerhard Olsen: Fredstid LBK 2000)
gå raskt/sent fra hånden
om arbeid
 skride raskt, sent frem
; gå raskt, sent unna
leve fra hånd til munn
 | sjelden fra hånden og i munnen
bare så vidt klare seg (materielt, økonomisk)
 • jeg har levet her som et fattigt menneske, – bare fra hånden og i munden
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 167 1879)
 • hjemmefra er han ikke vandt med andet end at leve fra hånden til munden
   (Eilert Sundt: Om giftermål i Norge (1992) 214)
 • [en] enslig mor som lever fra hånd til munn på sosialpenger
   (Cecilie Høigård: Gategallerier LBK 2002)
ha rene hender
ha handlet hederlig og uangripelig
; ha ren samvittighet
; være uskyldig
 • små land kunne bidra mer fordi de hadde rene hender og ingen investerte interesser
   (Hans Fredrik Dahl: Quisling (2012) 104)
ha blod på hendene
være (med)skyldig i drap e.l.
toe sine hender
 | vaske/tvette sine hender
bibelspråk, etter en gammel jødisk seremoni
 fralegge seg enhver skyld
 • [Pilatus] tok … vann, vasket hendene mens mengden så på, og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod.»
   (Matt 27,24)
 • jeg vasker mine hænder. Det er ikke mig, som myrder ham
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 149 1874)
2.2 
i uttrykk for behandling av, opptreden overfor en person, særlig straff, angrep, vold
SITATER
 • [Herrens] hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd mot ham
   (1 Mos 16,12)
   | han skal leve i bitter strid med alle sine omgivelser
 • han har taget på jer med hårde hænder idag
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 74 1872)
 • [Erlend var] noksaa let at snu for den som hadde en fast haand i en myk hanske
   (Sigrid Undset: Husfrue 154 1921)
   | den som behandlet ham fast og bestemt og samtidig vennlig
 • jeg tror dog, Herrens haand nu har rammet ham
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter I 49)
   | Herrens straffedom
 • [David] betlede om nåde af den straffende hånd [av Herren]
 • splid og oprør; alles hånd imod alles
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 215 1873)
 • [bokseren NN var] en vaskeklut i motstanderens hender
   (Dagbladet 1929/79/1/1)
   | under motstanderens angrep, behandling
UTTRYKK
med våpen i hånd
med våpenmakt
legge hånd på seg selv
(forsøke å) begå selvmord
legge hånd på
øve vold mot
; slå
; pryle
 • [han hadde] nær lagt haand paa hende i sit oprør
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 163 1923)
 • i nyere historie har ikke lærere hatt lov til å legge hånd på elevene
   (nrk.no 13.03.2009)
2.3 
i uttrykk for besittelse, forvaring, rådighet e.l.
SITATER
 • [jeg kom til Vesten] som fattig karl med tomme hænder
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 123)
   | uten å eie noen ting
 • [pengene blir] ligesom borte mellem hænderne på dig
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 14 1879)
 • han snapper mig byttet af hænderne
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 145 1874)
 • han samlet paa faa aar meget jord under sine hænder
   (Sigrid Undset: Kransen (1923) 4)
UTTRYKK
ha penger mellom hendene
ha penger å rutte med (eller passe på)
 • fordi jeg var uvant med penger mellom hendene, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre med dem
   (Terje Stigen: Monolitten LBK 1988)
 • han ble helt svimmel av å ha penger mellom hendene
   (Torill Thorstad Hauger: Oppbrudd LBK 1991)
få noe i hende
 | komme noen i hende | komme i ens hender
 (gammel dativ av hånd)
 • vi vil effektuere ordren så snart bestillingen er kommet oss i hende
 • merknader må være kommet oss i hende innen to uker
 • brevet var ikke tidsnok kommet i mine hænder
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 90 1872)
 • [de skulle] få ham i hænder den tredje fjerdepart av mandeboden
   (Sigrid Undset: Olav Audunssøn i Hestviken I 276 1925)
komme/havne i de rette/gale hender
komme i besittelse eller under kontroll av noen som man ønsker, ikke ønsker i denne rollen
på rede hånd
ferdig til bruk
; parat
 • ha svar på rede hånd
 • slige talemåder havde din fader også på rede hånd
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 159 1879)
ha gode kort på hånden
1 
kortspill
 ha fått tildelt gode kort
2 
overført
 være i besittelse av gode argumenter, kvalifikasjoner e.l., og dermed stå sterkt i en debatt, en konkurranse e.l.
 • jf.
   
  jeg har store kort på hånden, skal du vide
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 146 1874)
 • gi folk … inntrykk at vi jobber hardt og har gode kort på hånden
   (Christopher Friis-Baastad Grøndahl og Arne Svingen: Lenket LBK 2010)
 • jf.
   
  penheten og veldreidheten var mors kort på hånden
   (Vigdis Hjorth: Arv og miljø 150 2016)
gi/betale noen noe på hånden
gi, betale en noe (en mindre sum) som håndpenger, festepenger
ha noe på hånden
handel
 (for et visst tidsrom) ha første rett til å kjøpe eller leie noe (særlig for en fast, avtalt sum)
gå med livet i hendene
når som helst kunne vente å miste livet, være i ytterste livsfare
2.4 
metonymisk
 person med eierskap
EKSEMPEL
 • eiendommen har i flere år gått fra hånd til hånd
SITATER
 • [hun har] sat ud sin kapital på hundred hænder
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 115 1873)
 • i denne uge er [nr.] syv, ni og tre og tyve [i Strandgaten] gaat over paa andre hænder
   (Jonas Lie: Faste Forland 138 1899)
 • gården ble utstykket og gikk over på flere hender
   (Liv Køltzow: Den unge Amalie Skram 10 1992)
2.5 
i uttrykk for forvaltning, ledelse, makt, myndighet
SITATER
 • Far! i dine hender overgir jeg min ånd!
   (Luk 23,46)
 • alt mit du holdt i din hånd
   (Henrik Ibsen: Digte 96 1875)
   | hadde du makt over
 • jeg har landets velfærd i mine hænder
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 43 1874)
   | råder for
 • udfaldet lægger vi i almagtens hånd
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 149 1877)
   | overlater, betror vi til allmakten
 • [de lavere klasser skal] ta’ byens sager i egen hånd
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 122 1882)
   | selv ta ledelsen av
 • [kanskje han] kom i rettens hænder
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 364)
   | «i rettens klør»
 • alle byens sager er lidt efter lidt kommet i hænderne på en flok embedsmænd
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 49 1882)
   | kommet under ledelse av
 • jeg var kun et ringe redskab i en højeres hånd
   (Henrik Ibsen: Gengangere 57 1881)
   | et redskap styrt av en høyere makt (Gud)
 • [kong Fillip ville] samle alle lensstatene i riket under én hånd
   (A-magasinet 19.03.1932/12 Eivind S. Engelstad)
 • [Frøy-tilhengerne] skulle drepe de andre kristprestene som de kunne få hånd på
   (Vera Henriksen: Dronningsagaen 238 1979)
 • vi slipper dig ikke ud af hænderne, Rosmer. Vi skal tvinge dig tilbage til os igen
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 53 1886)
   | vi oppgir deg ikke
UTTRYKK
ta/ha hånd om
ta, ha ansvar for
 • hvem tar hånd om økonomien i familien?
 • nu er det nok paa tide at kvinderne dine tar haand om dig
   (Sigrid Undset: Husfrue 80 1921)
 • jf.
   
  [alt det utvendige stell] fik Marianne ta helt om haand
   (Jonas Lie: Dyre Rein 81 1896)
 • [NN] hadde den fulle hånd om alle … regnskaper
   (Dagbladet 1933/285/16/5)
 • [den norske båten] tar hånd om seilasen straks efter starten
   (Aftenposten 1934/421/7/1)
   | tar ledelsen i seilasen
 • faren måtte på pleiehjem og bli tatt hand om
   (Arild Kolstad: Ruth 134 1972)
falle/komme i noens hender
komme i noens makt
 • det er forferdelig å falle i den levende Guds hender
   (Hebr 10,31)
 • de fleste af fyrsterne faldt levende i vore hænder
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 154 1873)
ta noe i (sine) egne hender
bestemme og handle selvstendig
 • ta saken, loven i egne hender
ha hals og hånd over
se hals
legge en død hånd over/på noe
 (etter latin manus mortua)
1 
jus
 unndra noe (en eiendom) den frie omsetning, den frie disposisjonsrett ved å legge det inn under kirken, en stiftelse e.l.
2 
hemme eller stanse den frie utfoldelse av noe
; lamme
 • jf.
   
  [lockouten] la sin døde hånd over alt arbeide
   (Morgenbladet 1931/412/1/4)
på egen hånd
 (jf. tysk auf eigene Hand)
på eget ansvar, egen risiko
; selvstendig, for seg selv eller av seg selv (uten andres oppsyn, veiledning, tilskyndelse e.l.)
 • han må da engang få lejlighed til at arbejde på egen hånd, han også!
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 9 1892)
 • hun har naturligvis gjort det paa egen haand
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker IV 209)
 • [valpene var] for smaa til at slippes ud paa isen paa egen haand
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 173 1903)
 • hun har forsøkt å ta seg fram på egenhånd
   (Karin Fossum: Elskede Poona 82 2009)
 • han kunne reise på egenhånd
   (Vigdis Hjorth: Snakk til meg 214 2010)
2.6 
i uttrykk for varetekt eller vern
SITATER
UTTRYKK
holde hånden over noen
 | holde sin hånd over noen
verne noen
ta sin hånd fra
foreldet
 unndra noen (noe) sin støtte eller sin gunst
 • tager jeg min hånd fra den [jernbaneplanen], så falder den
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 139 1877)
slå hånden av
unndra noen (noe) sin støtte eller sin gunst
; ikke mer ville ha med noe(n) å gjøre
 • mine foresatte i Vatikanet slo ikke hånden av meg etter at det forferdelige hendte
 • jeg [moren] sa atte jeg var et or’ntlig menneske og atte jeg hadde slått handa ’ta deg
   (Jens Bjørneboe: Den onde hyrde 176 1960)
 • det hadde gått inn på henne at datteren slo hånden av henne
   (Richard Herrmann: Victoria 229 1987)
 • teaterdireksjonen [slo] helt hånden av operaen
   (Børre Qvamme: Halfdan Kjerulf og hans tid 73 1998)
2.7 
i uttrykk for utdeling av gaver, overdragelse e.l.
SITATER
 • [du skal ikke] lukke hånden for din fattige bror
   (5 Mos 15,7)
 • manden med det varme hjerte og den åbne hånd
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 24 1874)
 • nu, da al livets lykke bydes mig med fulde hænder
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 182 1886)
 • jeg har med ødsel hånd bortskænket [rettighetene]
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 152 1874)
 • [gi] med rund hånd
   (Gabriel Scott: Alkejægeren 115 1933)
   | jf. rundhåndet
 • metonymisk
   
  det er os af særdeles vigtighed at få en sådan indrømmelse fra din hånd
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 192 1882)
UTTRYKK
fra første hånd
direkte fra hjemmelsmann eller kilde (uten mellommann eller mellomledd)
 • kjenne en sak fra første hånd
 • jf.
   
  [Jens Tvedt skrev] ikke ut fra det han hadde lest. Han kjente sine mennesker og deres hjemland på første hånd
   (Carl Nærup: Ord for dagen 320; 1910 1929)
fra annen/tredje hånd
gjennom mellommann (en eller flere)
; indirekte
 | jf. annenhånds
 • [jeg kjenner henne] sådan på anden hånd
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 39 1874)
   | gjennom andre
litterært
 skrift som er særegen for en person
; håndskrift
EKSEMPEL
 • skrive en leselig hånd
SITATER
 • han skrev en saa ulæselig haand, at han efter nogen tids forløb ei selv kunde dechiffrere hvad han havde skrevet
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 384)
 • jeg skrev den gang en ret smuk latinsk haand, og det var derfor stedse mig overdraget at reenskrive de til svenske autoriteter bestemte breve, der expederedes med latinsk skrift
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 234)
3.1 
paleografi, filologi
 skrift særegen for en viss del av et håndskrift (en kodeks)
; del av et håndskrift (en kodeks) som skyldes samme skriver
EKSEMPEL
 • første hånd i kodeks omfatter to legg
3.2 
administrasjon, mest foreldet
 egenhendig underskrift (under skrivelse, offisielt dokument)
EKSEMPEL
 • forplikte seg med hånd og segl
SITAT
 • Ivar Bodde: «Nu er I sysselmand på Hålogaland; her har I kongens hånd for det.» (giver ham brevet)
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 31 1872)
UTTRYKK
under vår hånd og (rikets) segl
i (kongens) underskrift under lov, forordning, kunngjørelse e.l.
kortspill
 (de) kort som hver av spillerne har fått tildelt
EKSEMPEL
 • en sterk hånd, svak hånd
4.1 
plass som hver av de spillende har
; spiller
side (av en person)
UTTRYKK
sitte ved/på noens høyre hånd
bibelspråk, litterært
 ved, på noens høyre side, på hedersplassen ved noens side
 • [Gud] satte [Kristus] ved sin høyre hånd i himmelen
   (Ef 1,20)
 • Jesus Kristus … sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd
   (Annen trosartikkel)
på høyre/venstre hånd
om beliggenhet, stilling
 på høyre, venstre side
; til høyre, venstre
 • huset ligger et stykke oppe i gaten på høyre hånd
 • [vi hadde] Nilen på vor venstre hånd
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 294)
   | til venstre for oss
 • en landsby lå hyggeligt på vor højre hånd
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 295)
 • perserne har fåt forstærkning på højre hånd
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 491 1873)
   | på høyre fløy
 • [jeg åpnet] første dør på høyre hånd
   (Maja Lunde: Bienes historie 408 2015)
bredde av en menneskehånd brukt som (omtrentlig) mål
 | jf. håndsbredd
SITAT
 • dobbelte knagger, en hånd brede
   (Esek 40,43; 2011: hyller som målte en håndsbredd)
   | hyller som målte en håndsbredd
UTTRYKK
ikke kunne se (en) hånd for/foran seg
ikke kunne se det minste omkring seg (på grunn av mørke e.l.)
 • luften var saa tyk, at man knapt kunde se en haand foran sig
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 155 1903)
sjelden
 del av plagg som omgir hånden uten fingrene
særlig botanikk
 noe som ved sin form minner om en hånd
 | jf. marihånd (med håndformede rotknoller)
som sammensetningsledd, adjektivisk til substantivisk annetledd
 
hånd-
 som er enkel, ukomplisert, uformell
; som man har for hånden
EKSEMPEL
 • håndlager, håndlån, håndmagasin