Søk

handlingsrom

handlingsrom 
substantiv
BØYNINGet; handlingsrommet
BETYDNING OG BRUK
(forhold, omstendigheter som gir) mulighet for å gjøre det man har tenkt å gjøre eller som det er meningen at man skal gjøre
EKSEMPEL
  • skaffe, skape seg handlingsrom
SITAT
  • jeg står for en politikk for økt handlingsrom [for universiteter og høyskoler], sa statsråd Tora Aasland på SVs seminar om styring av universiteter og høyskoler
     (sv.no (Sosialistisk Venstreparti) 20.11.2010)