Søk

henvise

henvise 
verb
BØYNINGhenvisning
ETYMOLOGI
første ledd hen; se også henvisning
BETYDNING OG BRUK
vise hen (til noen, noe som den riktige person, passende plass)
EKSEMPLER
 • jeg ble henvist til arbeidskontoret
 • fastlegen henviste henne til en ørespesialist
SITAT
 • deslige ting være henviste til lønkamret og ikke til festsalen!
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 195 1877)
UTTRYKK
være henvist til
1 
ha som eneste hjelp, utvei e.l.
 • nu er vi to så ganske henvist til hinanden alene
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 155 1879)
2 
være nødt til
 • vi var henvist til å klare oss selv
 • [jeg var] henvist til ved egne kræfter at erhverve det fornødne til livsophold
   (Henrik Ibsen: Catilina 5 1875)
1.1 
overlate, overgi (til behandling eller avgjørelse av kompetent person, instans eller institusjon)
EKSEMPEL
 • saken ble henvist til finanskomiteen
vise hen til (for nærmere opplysninger, som kilde, hjemmel)
; referere til
EKSEMPLER
 • vi henviser til komiteens innstilling
 • henvise til telefonsamtale den 20. desember
 • i artikkelen henvises det til flere vitenskapelige avhandlinger
 • et relativt pronomen henviser til et ord i den foregående setning
   | viser tilbake på
SITATER
 • hermed kunde jeg slutte min beretning og forøvrigt henvise til kassererens regnskab
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 276)
 • de første syv [klaverstykkene], op. 116, ble … utgitt under titelen Fantasier som henviser umiddelbart til Schumanns Fantasier for pianoforte
   (Dag Østerberg: Brahms LBK 2003)