Søk

hird

hird 
substantiv
BØYNINGen; hirden, hirder
UTTALE[hird]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt hirð, fra gammelengelsk hired, hird, grunnbetydning 'husstand, familie'
BETYDNING OG BRUK
nordiske kongers utvalgte hoff, krigsfølge og livvakt i middelalderen
EKSEMPEL
 • bli opptatt i hirden
SITATER
om forhold 1934–1945
 uniformert, halvmilitær avdeling av Vidkun Quislings Nasjonal Samling
SITATER
 • først da Hjort overtok ledelsen av Hirden 20. mars 1935, ble den en slagkraftig avdeling
   (Oddvar Høidal: Quisling 148 1988)
 • Terboven ønsket angivelig at NS og hirden skulle forspille sine muligheter i den norske befolkning
   (Nils Johan Ringdal: Mellom barken og veden 50 1987)
 • tyskerne holdt seg merkelig passive, sannsynligvis ville de observere hvordan politiet og hirden klarte brasene
   (Willy Dahl: Fortellingen om Bergen 314 2000)
 • mens medlemmene i Oslo var klassemessig mer jevnt fordelt var hirden i Akershus dominert av «pappagutter»
   (Terje Emberland: Religion og rase 134 2003)
om forhold 1934–1945
SITAT
 • to brødre, den ene hird, den andre jøssing, møttes på gaten
   (Glåmdalen 1970/217/3/2)