Søk
hjerte 
substantiv
BØYNINGet; hjertet, hjerter
UTTALE[jæ`rtə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt hjarta; se også hjertens
BETYDNING OG BRUK
hul muskel som pumper blodet rundt i kroppen
EKSEMPLER
 • ha et sterkt hjerte, svakt, dårlig hjerte
 • ha for stort hjerte
 • kjenne smerter i hjertet
 • anstrenge, skåne hjertet
 • ta hjertet ut av et slaktet dyr
 • legen lyttet på hjertet
SITATER
 • hjertet er truffet. Indre forblødning. Hun døde på stedet
   (Henrik Ibsen: Vildanden 241 1884)
 • en moder rev hjertet af sit bryst, før hun kasted sit barn for ulvene!
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 39 1874)
UTTRYKK
bære et barn under sitt hjerte
litterært
 gå gravid
 • [hun ville] fryde sig ved tanken om det nye barn, hun bar under sit hjerte
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 641)
 • jeg [fikk] et bestemt inntrykk av at det barnet som jeg … bar under mitt hjerte, ikke ville være der lenger
   (Eli Krog: Lek med minner 5 1966)
   | at nedkomsten var nær forestående
1.1 
hjertet tenkt som sentrum for livsfunksjonene
UTTRYKK
på fastende hjerte
1.2 
med tanke på hjertets virksomhet, især under forskjellige (urolige) sinnstilstander
EKSEMPLER
 • hjertet slår (rolig, urolig)
 • hjertet banker, hamrer
SITATER
 • hjertet vrir seg i meg, jeg er grepet av dødsangst
   (Sal 55,5)
 • dette får hjertet til å skjelve, til å hoppe i mitt bryst
   (Job 37,1)
 • [operaen Hugenottene glemmer man] aldrig saalænge man har en erindring og et hjerte som slaaer
 • et hjerte med et slag, jevnt som mit stueuhr
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II 315)
 • jeg skal nok bringe dit stakkers klappende hjerte til ro
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 163 1879)
 • hjertet skalv og hoppet i livet paa hende
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 7 1923)
 • lyster det ham at prøve og friste, hvad jeg makter at bære, før hjertet må briste?
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 20 1883)
 • det var en ishånd, som greb mig i hjertet
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 239 1896)
 • en torden … dundrer gjennem hjerter og nyrer og gjør menneskene smaa
   (Bernhard Folkestad: Blaa hjul 150 1923)
 • hjertet mitt skalv og jeg visste ikke hvordan jeg skulle roe det ned
   (Vigdis Hjorth: Arv og miljø 55 2016)
 • overført, poetisk
   
  hugget i Knut Alfsøns pande var et hugg i Norges hjerte
   (Henrik Ibsen: Digte 11 1875)
UTTRYKK
to hjerter og ett slag
 (etter tysk zwei Herzen und ein Schlag)
litterært, brukt om to personer som føler sterk samhørighet
1.3 
hjertet med den brystflate som dekker det
EKSEMPEL
 • hun hvilte hodet ved hans hjerte
SITAT
 • litterært
   
  op til mit hjerte, du, som jeg så brændende har higet efter!
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 157 1872)
   | til mitt bryst
UTTRYKK
hånden på hjertet
litterært, om hjertet tenkt som sete for følelser og sinnstilstander
 sinn
; sjel
EKSEMPLER
 • lette, åpne, utøse sitt hjerte (for noen)
 • det gleder mitt hjerte at …
 • det er med lett, tungt hjerte at jeg …
SITATER
 • hvorfor er ditt hjerte så fullt av sorg?
   (1 Sam 1,8)
 • Gud [gav] ham et annet hjerte
   (1 Sam 10,9)
 • alle de troende var ett i hjerte og sinn
   (Apg 4,32)
 • la ikke hjertet bli grepet av angst
   (Joh 14,1)
 • [vi] hadde vært skilt fra eder … med vårt åsyn, ikke med hjertet
   (1 Tess 2,17; 2011: dere var ute av øye, men ikke av sinn)
 • foreldet
   
  én ting legger jeg meg på hjertet
   (Klag 3,21)
 • bøy ikke mitt hjerte mot det onde
   (Sal 141,4)
 • [Gud] kjenner hjertets skjulte tanker
   (Sal 44,22)
 • deres koryphæer maatte med munden sige amen til den nye tingenes orden, mens de i hjertet havde edder og galde
 • han, der hjertets uro hørte, naadigt ved min tunge rørte
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker III 148)
 • frit og ædelt var hans hjerte
   (Henrik Ibsen: Catilina 124 1875)
 • skrukker sig hjerterne, smyger sig sindene
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 203 1872)
 • til guderne er det vi skal opløfte vore hænder og vore hjerter
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 271 1873)
 • med løgn i hjertet og med tro i munden
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 132 1873)
 • gennem alle hjerter taler trangen til en større tid
   (Henrik Ibsen: Brand 252 1885)
 • tror De jeg afskediger Dem med let hjerte?
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 68 1877)
 • i denne sildige nattetime strømmede hans hjerte over
   (Vilhelm Krag: Isaac Seehuusen 159 1900)
   | følte han en sterk trang til å meddele seg, til å fortelle
 • det gjorde hende godt at faa krænge sit hjerte lidt ud
   (Jonas Lie: Kommandørens døttre 251 1886)
 • der drømtes og bankede forhaabninger i mange hjerter
   (Jonas Lie: Kommandørens døttre 7 1886)
 • faderglæden gjorde ham saa let om hjertet
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 141 1884)
   | lett, glad til sinns
 • aristokratiet åpnet ikke bare sine paléer, men også sine hjerter for Beethoven
   (Amalie Christie: Mennesket og musikken 100 1948)
UTTRYKK
granske/ransake hjerter og nyrer
 (etter Sal 7,10 og Jer 17,10, eldre utgaver)
granske sinnets innerste og hemmeligste tanker
 • jf.
   
  du som prøver hjerter og nyrer, du rettferdige Gud
   (Sal 7,10)
 • jf.
   
  jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer
   (Jer 17,10)
 • jf.
   
  kunde du syne mig i nyrerne inde, så vilde du træffe bare Peer og Peer
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 235)
 • [Herren] ransager hjerter og nyrer
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 229 1882)
 • [den usynlige guddom] ville ha gode muligheter til å ransake om ikke deres hjerter og nyrer så i hvert fall deres hemmelige vaner og uvaner
   (Thomas Lundbo: Synkere og svevere LBK 2010)
 • kristne av alle samfunn og trosretninger har grunn til å gå i seg selv og granske hjerter og nyrer
   (Jan Jakob Tønseth: Prosten LBK 2013)
ha noe på hjerte (hjertet)
ønske å meddele noe
 • er det noen som har noe på hjertet før vi avslutter?
legge noen/seg noe på hjerte/hjertet
innprente noen, seg noe
ligge noen på hjerte/hjertet
sterkt oppta ens sinn
; føles som noe man har ansvar for
 • mit arbeide ligger ikke dig paa samme maate paa hjertet som det ligger mig selv
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker I 223)
 • et ord, som længe har ligget mig på hjertet
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 221 1874)
tenke med hjertet
være styrt av følelser (og ikke av fornuft)
 • [hadde han] begynt å tenke med hjertet istedenfor med hjernen?
   (Espen Haavardsholm: Ikke søkt av sol LBK 1994)
følge hjertet
handle etter sine følelser (og ikke etter fornuften)
 • hun er ung, og hun er forelsket, og hun følger hjertet
   (Karl Ove Knausgård: Om våren 95 2016)
ta til sitt hjerte
ta (noe(n)) imot, ta (noe(n)) til seg som noe kjært
; like (noe(n)) svært godt
 • enhver bergenser tar både historiene og kjuaguttene til sitt hjerte som sine egne
   (Den Norske Turistforenings årbok 1950/42)
 • titelen er tungvint, den inneholder to så fjerne ord som Lasso og Fru Luna, – man må være en perfekt blanding av cowboy, kabbalist, poet og astrofysiker for med en gang å kunne ta den titelen til sitt hjerte
   (Agnar Mykle: Mannen fra Atlantis 62)
 • publikum tok henne til sitt hjerte
   (Rogalands Avis 04.10.1976/3)
alt hva hjertet begjærer
alt hva man kan ønske seg
 • kanskje har hun forlengst, hvad hennes hjerte begjærer
   (Cora Sandel: Carmen og Maja 12 1932)
 • man [finner] omtrent alt hva hjertet begjærer: sandstrand, svaberg, rutsjebaner, stupetårn, restaurant og friluftskafé, gressplener, klatrestativer for ungene og mye annet
   (Oslo-fjorden II 118 1954)
hva hjertet er fullt av, løper munnen over med
ordtak
 det man er sterkt opptatt av, kan man ikke la være å snakke om
 • jf.
   
  det hjertet er fullt av, sier munnen
   (Matt 12,34)
gjøre sitt hjerte til en røverkule
2.1 
litterært
 (ens) innerste, dypeste sinn eller følelse
SITATER
 • det har været os en hjertets trang at bringe Dem vor hyldest
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 194 1877)
   | en inderlig, dyptfølt trang
 • [jeg bad om hennes hånd] fordi jeg af alt mit hjærte elskede henne
   (Bjørnstjerne Bjørnson: En Hanske 95 1883)
   | av hele mitt sinn, dypt, inderlig
 • mener du det – af dit inderste hjerte!
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 215 1888)
   | fullt og helt oppriktig
 • vi slutter oss av fullt hjerte til det ønske som blev uttalt
   (Nationen 1932/63/3/6)
UTTRYKK
av hjertets/hjertens fylde
av hjertens grunn
av et godt hjerte
inderlig
; oppriktig
 • jeg hater ham av et godt hjerte
av hele ens hjerte
inderlig
; oppriktig
 • jf.
   
  mener du det – af dit inderste hjerte!
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 215 1888)
 • det er jeg enig med Dem i af hele mit hjerte
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 52 1882)
 • hun er demokrat av hele sitt hjerte
   (Pål Gerhard Olsen: Manndomsprøven LBK 1997)
 • jeg [kan] love deg at han forbanner oss av hele sitt hjerte fordi vi avslørte ham
   (Hans Olav Lahlum: Satellittmenneskene LBK 2011)
i sitt hjerte
innerst inne (uten å vise det)
; egentlig
 • i sitt hjerte er han fritenker
være som talt ut av ens hjerte
om uttalelse, dom e.l.
 dekke helt ut ens innerste mening eller følelse
av hjertet
foreldet
 med dyp og inderlig følelse
; helt og fullt oppriktig
(helt) etter ens hjerte
(helt) etter ens smak eller ønske
 • han er en mann etter mitt hjerte
 • [dirigenten] hadde valgt et program helt efter sitt eget hjerte
   (Nationen 1932/61/3/5)
komme fra hjertet
være dypt følt, alvorlig ment
 • disse ordene kommer fra hjertet
2.2 
følelsesliv
; medfølelse
 | jf. hjertelag
EKSEMPLER
 • ha et stort, varmt, godt hjerte
 • ha et hjerte av stein
   | være følelsesløs
 • han sang seg inn i alles hjerter
 • være, bli varm, bløt om hjertet
SITATER
 • Ove Messel, … en fortræffelig karl fra hjertets side
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 238)
 • manden med det varme hjerte og den åbne hånd
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 24 1874)
 • De bærer på et koldt hjerte
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 136 1886)
 • nu skal hans hårde hjerte smeltes
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 87 1872)
 • et menneske, på hjerte rigt
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 22 1873)
   | på varme følelser, på hjertelag
 • hun er nu allikevel et makeløst kvindfolk og har et fuldt hjærte
   (Knut Hamsun: Markens Grøde II 110 1917)
 • han sa farvel til sin hjertens dame
   (Rocambole Pedersen: Den forsvundne pølsemaker 63 1919)
 • den unge sanger har baade sjel og hjerte
   (Nationen 1932/99/3/6)
 • [Oslo er] byen med det store hjerte
   (Dagbladet 1933/291/10/4)
 • [barnet har i dag] smilt for første gang efter sin sygdom og derved glædet sin mor og alle, som har hjerte i livet
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter I 70)
 • jeg har stængt mit hjerte for eder to, som er så rige på kærlighed
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 125 1872)
 • mit hjerte er såret tilblods
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 294 1873)
 • det er de små tab i livet, som skærer en så ind i hjertet
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 170 1892)
 • [jeg vil] lukke dig ind i mit hjerte
   (Henrik Ibsen: Brand 15 1885)
 • mest foreldet
   
  [hun hadde] taget sig kapteinens tilfælde særdeles til hjerte
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger I 104)
   | tatt seg dypt, inderlig nær av
 • jeg haaber … at du ikke tager dig disse linjer ilde tilhjærte
 • mit hjerte blør, når jeg tænker på at jeg skal gå fra ham
   (Helge Krog: Blåpapiret 21 1928)
 • [hans] fejl er, at han mere spør’ sit hjerte end sit hode tilråds
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 146 1882)
 • i statssager har hjertet neppe den første stemme
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Sigurd Slembe 179 1862)
 • [jeg bærer] ikke tabet af din søns hjerte!
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 142 1896)
   | hengivenhet, kjærlighet
UTTRYKK
ha/mangle hjerte for noe(n)
ha, mangle medfølelse, sympati for noe(n)
 • mangle hjerte for dem som har det vanskelig
 • å min kære velsignede gut, – han har nok hjerte for sin mor, han!
   (Henrik Ibsen: Gengangere 27 1881)
ligge/stå ens hjerte nær
ha et nært, sterkt forhold til
 • det er nu som før, skønner jeg; stedse stod Thorolf dit hjerte nærmest
 • jeg [velger] den, som ligger mit hjerte nær
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 59 1873)
 • jordbruket sto mitt hjerte nær
   (Jan Jakob Tønseth: Prosten LBK 2013)
gå noen (nær) til hjerte/hjertet
1 
gjøre et dypt og smertelig inntrykk på noen
; smerte noen dypt
2 
røre noen dypt
 • Dagbladet 1930/277/12/3
ha hjerte til noe
få seg til
; orke
 • jeg har ikke hjerte til å fortelle ham om avslaget
 • har du hjerte til at glemme ham, som sidder syg i sit kammer
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Sigurd Slembe 99 1862)
(kunne) bringe/bære over sitt hjerte
litterært
 kunne få seg til (med overvinnelse av sin medfølelse, sine edlere følelser)
 • stuerten kunde umulig bringe det over sit hjerte at tage noget med hjem igjen
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 176 1903)
 • hvorledes kunde du bære over dit hjerte at sætte dit barn ud til fremmede
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 77 1879)
vinne alle/alles hjerter
vinne alles sympati
; vinne alle for seg
 • hun vant alles hjerter
   (Ragnhild Nilstun: Min lange reise ender her LBK 2007)
tale til noens hjerte
litterært, bibelspråk
 tale til, treffe noens (edlere) følelser, medfølelse, sympati
 • man taler til folkets hjerte, naar man taler til dem i deres eget sprog
   (Nils Kjær: Samlede Skrifter IV 205)
2.3 
om ømme følelser
 kjærlighet
SITATER
 • jeg trode, at Ellidas hjerte havde hængt ved Dem engang
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 150 1888)
 • han [nattergalen], som jeg, med toner fanger hjerter, ømme, bløde, små
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 155)
UTTRYKK
gi/skjenke noen sitt hjerte
gi noen sin kjærlighet
; forlove seg med noen
tape sitt hjerte (til noen)
bli forelsket (i noen)
vinne noens hjerte
2.3.1 
om person i et kjærlighetsforhold
SITATER
2.4 
om uforferdethet, mot
UTTRYKK
ha hjertet på rette sted
1 
ha manns mot
; være fryktløs, modig
2 
ha hjertelag
; være edel, godhjertet
skyte hjertet opp i livet
ta mot til seg
; (prøve å) være uforferdet
hjertet i halsen
sterk engstelse eller spenning
 • ha hjertet i halsen
 • med hjertet i halsen klatret han opp stigen
ha hjerte i livet
sjelden
 ha medfølelse, barmhjertighet
 • jeg liker unge journalister som ennå har hjerte i livet
   (Aftenposten Aften 03.11.1988/2)
2.5 
brukt som førsteledd i sammensetninger for å angi at det som er betegnet i annet ledd, i særlig grad står ens hjerte nær, er en kjært
2.6 
brukt som forsterkende førsteledd foran adjektiver som betegner sinnstilstand
figur, gjenstand, mønster eller utskjæring med form som et stilisert hjerte
EKSEMPLER
 • gavepapir med hjerter
 • øredobber med hjerter
 • et lite hus med hjerte i døren
   | som utskjæring i dør til utedo
SITATER
 • jeg dypper penselen i rødt, og maler et hjerte
   (Line Baugstø: Speilbilder LBK 1997)
 • [Randi] er et vakkert, sommeraktig navn. Det skrev jeg til henne. Hun sendte et hjerte i retur. Det lille røde hjertet lyser mot meg fra displayet
   (Helene Uri: Stillheten etterpå 46 2019)
UTTRYKK
bevende hjerter
botanikk
overført, litterært
 innerste, sentrale, viktigste del av noe
EKSEMPLER
 • husets hjerte
 • Europas hjerte
 • i hjertet av Oslo
SITATER
 • et støt mot Hisingen er et støt mot Bohuslens hjerte
   (Olav Bergersen: Viceadmiral Tordenskiold II 919 1925)
 • poetisk
   
  vi nærmere i dalens favn os føle Norges hjerte
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II 198)
 • Karljohan, byens hjerte, scenen for dens intenseste liv
   (Sfinx: Kjent folk gjennem årene 107 1936)
 • alt var hvidt nu lige i hjertet af vinteren
   (Jonas Lie: Familjen paa Gilje 226 1883)
   | midt på vinteren, i den kaldeste, snørikeste del av vinteren
 • [Frankfurt am Main] virker sydtysk, skjønt den ligger i hjertet af Tyskland
   (Clara Tschudi: Goethes Moder 13 1916)
 • dristige ekspedisjoner inn til Afrikas hjerte
   (Ivo de Figueiredo: En fremmed ved mitt bord 15 2016)
4.1 
midtre del av en gjenstand som forgrener seg til flere sider
EKSEMPEL
 • hjertet på et baugbånd, på en akterbrok
4.1.1 
på anker
 kryss (hvor legg og armer møtes)
4.1.2 
kjerne (av hamp) i (hver) dukt av ståltrådtau