Søk

hoffpredikant

hoffpredikant 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
predikant ved et hoff
SITATER
  • høsten 1776 flyttede Herder til Weimar som erkebiskop og øverste hofprædikant
     (Clara Tschudi: Goethes Moder 97 1916)
  • [Nicolai Wergeland var] sogneprest til Eidsvoll og titulær hoffpredikant
     (Det norske folks liv og historie gjennem tidene VIII 383 Wilhelm Keilhau)