Søk

hverdagsspråk

hverdagsspråk 
substantiv
VARIANTtradisjonelt hverdagssprogRiksmålsform
BETYDNING OG BRUK
(alminnelig, utvungent) språk man bruker til daglig, i hverdagen
; dagligtale
SITATER
  • jf.
     Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 280
  • vårt … overflatiske hverdagsspråk
     (Atle Næss: Roten av minus en 51 2006)
  • en merkbar forskjell fra hverdagsspråket, det nødtørftige og ofte ’automatiske’ språket
     (Karin Sveen: Klassereise 200 2000)