Søk

instinkt

instinkt 
substantiv
BØYNINGet; instinktet, instinkter
UTTALE[insti´ŋkt], [insti´ŋt]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin instinctus 'tilskyndelse, innskytelse'
BETYDNING OG BRUK
især hos dyr
 (tilsynelatende) medfødt anlegg til (uten læring og uten at dyret er seg noe mål bevisst) å kunne foreta formålstjenlige handlinger
EKSEMPLER
 • dyrs instinkter
 • reflekser og instinkter
SITATER
 • instinktet lærer dem [ungfeet] dog altid at søge hen til den side af fjeldet, hvor veiret har mindst magt
   (Nicolai Ramm Østgaard: Fra Skov og Fjeld 103 1858)
 • instinktet svækkes, men den logiske evne udvikles
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 311)
 • [gutten var] styg og svagelig og dvask med daarlige instinkter
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 502)
 • maaske de ynkelige rester [av ridderlighet] forefindes som et atavistisk instinkt
   (Øvre Richter Frich: Journalisten og filmstjernen 7 1929)
 • [sauebonden] driver med villsau, en rase med instinktene i behold
   (Steinar Lem: Det lille livet LBK 2005)
 • fuglen vet av instinkt når og hvor han skal fly når vinteren kommer, han vet hvordan en parringsdans skal utføres og hvordan bygge et rede
   (Kjetil Stensvik Østli: Politi og røver LBK 2009)
 • tanken kobles ut, nå er det instinktene som har overtatt og han handler … raskt
   (Johan Mjønes: Terminalhastighet LBK 2009)
hos mennesker
 (medfødt og) naturlig, ureflektert tilbøyelighet eller evne
EKSEMPLER
 • mitt instinkt sier meg at …
 • han har et naturlig instinkt for forretninger
 • et sunt instinkt
SITATER
 • ungdommen har dette geniale instinkt som ubevidst træffer det rette
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 323)
 • næsten som ved et instinkt mødtes de bestandig i den samme mening
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 99 1884)
 • [det] udleder jeg af et uvilkårligt datterligt instinkt
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 140 1886)
 • du mangler et slags socialt instinkt
   (Ronald Fangen: Nogen unge mennesker 21 1929)
 • dramatikeren Nordahl Grieg har et lykkelig instikt: – han slår alltid ned på et vesentlig stoff
   (Paul Gjesdahl: Premièrer og portretter 45 1957)
 • han skal ha et helt spesielt instinkt for å kategorisere, klassifisere og til slutt høste inn velgere
   (Christian Borch: Sannhetens kår LBK 2009)
 • å unngå splittelse i partiet var Gerhardsens første politiske bud, og virker å ha vært et instinkt mer enn en bevisst tanke hos ham
   (Hans Olav Lahlum: Noen av oss har snakket sammen LBK 2010)
2.1 
overført
 velutviklet fornemmelse
; intuisjon
EKSEMPEL
 • et sikkert instinkt
SITAT
 • med sit erfarne instinkt gjættede hun strax, at her foregik noget mellem hendes datter og Fasting
   (Jonas Lie: Kommandørens døttre 86 1886)