Søk

kjøre

kjøre 
verb
BØYNINGkjørte, kjørt, kjøring
UTTALE[çø:`rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form køre, av gammeldansk køræ, tilsvarer norrønt keyra 'skyve frem'; verbet har i flere betydninger avløst det eldre ake; jf. ake
BETYDNING OG BRUK
opprinnelig drive hest frem med stav, sporer e.l.
 drive frem, styre (trekkdyr eller kjøretøy med trekkdyr spent foran)
EKSEMPLER
 • kjøre hest
 • kjøre firspann
 • kjøre et hundespann
1.1 
drive frem og styre, manøvrere (motorisert kjøretøy eller redskap)
EKSEMPLER
 • kjøre bil, traktor, båt, motorsykkel
 • kjøre slåmaskin, plog, harv
 • kunne kjøre
 • lære å kjøre
SITAT
 • jeg skjønner ikke hvordan han som kjørte båten, kunne manøvrere så feil
   (Aftenposten 08.09.2006/6)
UTTRYKK
kjøre inn
1 
øve opp, temme og gjøre (trekkdyr) skikket til kjøring
 | jf. innkjøre
 • jeg har trent ham siden han var føll. Ridd, kjørt inn og trent hele veien
   (Bergens Tidende 1995 LBK)
2 
gjøre (motorvogn, maskindel e.l.) skikket til kjøring
 • vi skulle kjøre inn bilen og understellet, få orden på veigrep og motoreffekt
   (Fædrelandsvennen 19.04.2011/25)
 • nye piggdekk må kjøres inn pent og rolig for at piggene skal få godt feste i dekket
   (Smaalenenes Avis 20.11.2012/25)
3 
overført
 begynne å bruke, prøve
; tilpasse, tillempe (for å få til å fungere)
 • han hadde underkøie [på toget], og der hadde han kjørt sig ind før vi var kommet til Grefsen
   (Bernhard Folkestad: Blaa hjul 86 1923)
 • i mange år innstilte jeg meg på at musikk jeg kjøpte måtte kjøres inn, spilles igjen og igjen før den kunne gripes og bedømmes
   (Steinar Lem: Det lille livet LBK 2005)
 • det er ganske nytt ennå, så det må kjøres inn litt, sier fotografen om det nye systemet
   (Rjukan Arbeiderblad 25.06.2015/3)
kjøre opp
1 
ta igjen, innhente med kjøretøy
 • [«Svartflekken»] kunde opholde den [bjørnen], indtil vi rak at kjøre dem op med mine fem andre hunder
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 306 1903)
2 
legge ny (vei)
; gjøre (vei) farbar
; brøyte opp
 | jf. oppkjøre
 • kjøre opp (en) vei
3 
ødelegge overflaten ved ferdsel med vogn e.l.
 • kjøre opp et jorde
4 
militærvesen
 innta stillinger
 • artilleriet kjørte opp
5 
særlig muntlig
 avlegge førerprøve
; ta sertifikat
 • det betyr at han, hvis han blir tatt for råkjøring, må kjøre opp til førerprøven på ny
   (Aftenposten 31.05.2000/4)
kjøre ut
1 
kjøre av veien
; kjøre ut av løypa
 • østerrikeren … ledet suverent etter første omgang, men kjørte ut øverst i finaleløypa
   (NTBtekst 09.01.1994)
 • han har jo kjørt ut, tryna og kræsja
   (Kjetil Stensvik Østli: Politi og røver LBK 2009)
2 
styre, drive slik at hesten løper ut idet man mister herredømmet over den
kjøre ut mot noen
overført
 gå hardt ut (med) (påstand, kritikk e.l.)
 • RVs Erling Folkvord kjørte knallhardt ut mot Ap i sin innledning
   (Nordlys 19.04.1996/11)
kjøre opp med svært skyts
bringe svært skyts i stilling
 | jf. skyts
1.2 
med adverbial bestemmelse som angir retning
EKSEMPLER
 • kjøre av i krysset
 • kjøre til side
UTTRYKK
kjøre i vinden
sjøfart
 | se vind
kjøre i grøften
1 
kjøre av veien (og ende i veigrøften)
 • tyven stakk av og kjørte bilen i grøfta
   (Arbeidets Rett 26.06.2013/3)
2 
overført
 føre, lede slik at noe(n) går til grunne, at en sak ødelegges
 • kjøre en god sak i grøften
   (Nationen 1933/156/4/2)
1.3 
med tilføyet adverbial eller predikativ
 drive, styre (trekkdyr, kjøretøy) slik at det ødelegges, tar skade
EKSEMPLER
 • kjøre hestene fordervet
 • kjøre av vognakselen
 • kjøre bilen i stykker
 • kjøre en motorbåt på grunn
UTTRYKK
kjøre fast
1 
sette (kjøretøy) fast
 • han kjørte bilen fast på et jorde
   (Aftenposten 25.06.2014/6)
2 
overført
 føre opp i en situasjon som det ikke er noen utvei fra
 • de konsekvente og idealisterne kørte landet bare fast
   (Hans E. Kinck: Naar Kærlighed dør 264 1903)
; frakte
; skysse (noe(n) til et bestemt sted)
EKSEMPLER
 • kjøre tømmer
 • kjøre inn høy
 • skal jeg kjøre deg hjem?
SITATER
 • hvil dig på slædepuden, jeg kører dig did over mo
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 112)
 • det siste læs blir kørt til Hægstad
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 94)
 • [hun] blev kjørt til sykehus
   (Aftenposten 1934/462/1/6)
 • førerkortet ble beslaglagt på stedet, og både fører og passasjer ble kjørt hjem av en politipatrulje
   (Aftenposten 14.10.2012/6)
 • refleksivt
   
  han kjører seg en tur, fyller bensin, sjekker lufta i dekkene
   (Line Merethe Nyborg: Du vet ikke hvem jeg er LBK 2012)
2.1 
med bestemmelse
 føre (noe(n)) i vogn eller annet kjøretøy slik at kjøreturen får et uheldig resultat, mislykkes e.l.
EKSEMPEL
 • kjøre seg i hjel
om vogn med trekkdyr eller om mekanisk fremkomstmiddel til lands eller til sjøs, intransitivt
 bevege seg
; være i fart
EKSEMPEL
 • vognen kjørte opp foran døren
SITAT
 • bussene kjører rett fram gjennom røde lys og stoppskilt
   (Bergens Tidende 1996 LBK)
3.1 
med bestemmelse som angir start
 sette seg i bevegelse
EKSEMPEL
 • bilen kjørte av gårde
SITATER
 • så kører toget videre
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 91 1890)
 • stadig var det biler som startet og kjørte vekk
   (Geir Gulliksen og Håvard Syvertsen: In vivo LBK 2004)
3.2 
med stedsbestemmelse
 bevege seg slik at fremkomstmiddelet skades, ødelegges, stanser e.l.
EKSEMPLER
 • vognen kjørte i grøften
 • motorbåten kjørte på grunn
 • toget kjørte av skinnene
SITATER
 • årsaken til at ferja havarerte var trolig at den kjørte på et skjær
   (Bergens Tidende 1995 LBK)
 • et høyhastighetstog sporet av og kjørte inn i ei betongbro
   (Klassekampen 2000 LBK)
 • en av de første høstene var jorda så regntung og blaut at doningen stadig kjørte seg fast
   (Nationen 29.06.2015/10–11)
3.3 
SITATER
 • bussen kjører innom asylet og tar med seg søppel
   (Susanne Agerholm: Liv laga LBK 2004)
 • båten kjører sightseeing til baksiden av Theodorou
   (Tove Nilsen: Kreta-døgn LBK 2003)
3.4 
om fartøy
 seile eller tilbakelegge (en bestemt distanse, rute e.l.)
SITAT
 • de større båtene kjørte en strekning på 105 nautiske mil
   (Seilas 1969/10/19/3)
bevege seg, reise i bil eller annet fremkomstmiddel på land
EKSEMPEL
 • nå kjører man fra Oslo til Trondheim på syv timer
   | med tog
SITATER
 • jeg kjører frem gjennem straalefryd
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 175)
 • i fjæld-friskt strøg snart kørte jeg
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 132)
 • kjør langsomt; thi vi kommer tidsnok hjem
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 87)
 • jeg har betænkt mig. Jeg vil hellere kjøre end spadsere
   (Lys og Skygge 1908/6/16 Kristian F. Biller)
   | fra fortellingen «Dødningeuhret»
 • han kjørte på feil side av veien
   (Verdens Gang 1996 LBK)
 • vi kjører sakte forbi
   (Simen Ekern: Roma LBK 2011)
 • hun kjører i seksti
   (Ingvild H. Rishøi: Vinternoveller 113 2014)
   | i fart av seksti kilometer i timen
UTTRYKK
komme kjørende
ankomme i kjøretøy
 | jf. komme
 • dialektalt
   
  [presten] kom kjørendes til Barstad i bredslede
   (Hans Aanrud: Fortællinger for barn II 247 1917)
 • [de] kommer kjørende i egen bil
   (Aftenposten 11.04.2015/3)
kjøre grassat
kjøre villmann
kjøre gap
se gap
kjøre inn
1 
vinne inn (forsinkelse eller tid)
 | jf. innkjøre
 • bussen skulle kjøre inn det toget var forsinka
   (Svalbardposten 15.07.1988/2)
2 
ta igjen
; innhente
 • men så bestemte det italienske laget seg for å kjøre inn tettrioen
   (Bergens Tidende 1996 LBK)
3 
innbringe, vinne (pengepremier) i konkurranser
 • [kusken hadde] kjørt inn nærmere 90.000 kroner til sine hesteeiere
   (Bergens Tidende 1995 LBK)
være ute å kjøre
 | komme opp/ut å kjøre
muntlig, overført
 være, komme i en vanskelig situasjon
 • din datter er kommen godt op at køre
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 224 1896)
 • alle mærker syntes at tyde paa, at Mons var kommen alvorlig op at kjøre
   (Oluf C. Hovland: Norsk Soldaterliv 21 1893)
 • da er vi ute å kjøre. Da taper vi hundre tusen
   (Anders Cappelen: Meska 274 1996)
4.1 
med bestemmelse som angir trekkdyr eller kjøretøy
EKSEMPLER
 • kjøre med hest, med okse
 • kjøre (i) vogn, slede, bil
 • kjøre (med) tog
 • kjøre rulletrapp
SITATER
 • [han] kørte med forgyldte vogne
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 12)
 • fetteren og kusina mi har aldri kjørt rulletrapp før, det finnes ikke i Båtsfjord
   (Tove Nilsen: Skyskrapersommer LBK 1996)
 • hun orket ikke tanken på å kjøre heis sammen med Fredø
   (Eystein Hanssen: Triangel LBK 2012)
4.2 
med stedsbestemmelse
 bevege seg i vogn eller annet kjøretøy slik at ferden stanser (og vogn og/eller fører, passasjer(er) eller det vognen støter mot skades, ødelegges)
EKSEMPEL
 • han kjørte rett i fjellveggen
UTTRYKK
kjøre (kjøretøy) i stykker
kjøre slik at kjøretøy ødelegges
; kjøre i småbiter
 • det var jo mange som kjørte i stykker bilene sine
   (Rana Blad 07.09.2015/12)
kjøre (kjøretøy) sund
dialektalt
 kjøre slik at kjøretøy eller seletøy ødelegges
 | jf. sund
 • alle [måtte] tro, han havde kjørt sund
   (Hans Aanrud: Fortællinger I 72 1923)
 • biler som er kjørt sund eller har rustet
   (Fremover 21.10.2013/5)
4.3 
(med kjøretøy) støte mot, over (og velte, ødelegge e.l.)
EKSEMPEL
 • kjøre i hjel en hund
SITATER
 • så kørte de over Dem?
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 216 1896)
 • [råkjøreren] kjørte ned en mann uten å merke det
   (Dagbladet 1934/4/11/2)
 • etter 40 minutters drama klarte politiet å pågripe gjerningsmannen ved å kjøre inn i bilen hans med to tjenestebiler
   (Aftenposten 1996 LBK)
 • villmannskjøringen endte med at han kjørte på en fotgjenger
   (Bergens Tidende 1996 LBK)
4.4 
med bestemmelse som angir start
EKSEMPEL
 • de kjørte av sted
SITAT
 • han stjal like godt taxien … og kjørte sin vei
   (Telemarksavisa 20.03.2015/2)
4.5 
med objekt som uttrykker hva man kjører på, langs
 fare med kjøretøy på, langsetter (vei eller strekning)
; reise (vei, rute e.l.)
EKSEMPLER
 • kjøre landeveien
 • de kjørte Drammensveien til Oslo
SITATER
 • han har kørt hele routen med et og samme træn
   (Henrik Ibsen: Gengangere 21 1881)
 • siden kjørte vi elven
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 111 1903)
 • vi slipper bakkene ned mot Dombås ved å kjøre Østerdalen
   (Aftenposten 17.06.1994/54)
4.6 
i presens partisipp
 
kjørende
muntlig
 farbar for kjøretøy
SITATER
 • muntlig
   
  vandene ere kjørendes
   (H. Schulze: Fra Lofoten og Solør 75 1865)
 • vi var nylig i Breivika, og der var det ikke kjørende. Veistandarden er så elendig at rette vedkommende bør ta seg en tur og se
   (Avisa Nordland 30.07.2007/3)
4.6.1 
substantivert
 person som kjører
EKSEMPEL
 • kjørende og gående
SITAT
 • på kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til høyre
   (Bergens Tidende 1997 LBK)
4.7 
med uttrykk for mål eller tid som objekt
 tilbakelegge (en bestemt avstand) med kjøretøy
EKSEMPEL
 • han kjørte 300 kilometer den første dagen
SITAT
UTTRYKK
kjøre noen på dør
 | kjøre noen på porten
jage, skysse noen ut
 | jf. dør
 • inntrengerne ble kjørt på dør
   (Verdens Gang 02.01.1988/10)
drive, tvinge (i en bestemt retning) ved trykk, slag eller støt
SITATER
 • [jeg] vilde netop kniven køre bagom skolten ind i nakken
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 7)
 • ofte hænder det at en eller anden kjører hodet for langt ned i en høi smal boks
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 385 1897)
 • om vind, strøm
   
  [vi ventet] om ikke aflandsvind vilde kjøre baade is og sørpe tilhavs
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 251 1903)
 • [han] kjørte stangen indunder bergfletten og flængte den sprakende fra væggen
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger III 179)
 • [jeg] kjører Saras fot ned i cherroxen så hun sier au høyt
   (Trude Marstein: Plutselig høre noen åpne en dør LBK 2000)
 • i fjor klarte vi å forhindre at en av dem kjørte dolken i seg selv
   (Thorvald Steen: Kamelskyer LBK 2004)
 • [de elsker å] kjøre Ingar opp mot et tre og bokse ham i magen
   (Tore Renberg: Kompani Orheim LBK 2005)
UTTRYKK
kjøre noe fast
skyve noe slik at det setter seg fast
 • [han] grov og grov efter en strydot han også hadde kjørt fast i sin børse
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 256 1897)
 • hun hadde kjørt fast huet i sprekken over matvarebutikken
   (Harald Rosenløw Eeg: Vrengt LBK 1997)
kjøre i seg
sluke (mat)
 • han kjørte i seg grøten
6.1 
kaste
; slenge
; kyle
SITAT
 • jeg kjører den [snadden] ud af vinduet
   (Jonas Lie: Gaa paa! 212 1882)
6.2 
skubbe
; puffe
SITAT
 • kraakjærringen, en ætteskjæmme, som hendes frænder hadde kjørt av veien med sin unaade
   (Sigrid Undset: Olav Audunssøn i Hestviken I 259 1925)
   | satt utenfor
UTTRYKK
kjøre julen ut
avslutte julen
 • sankte Knut kjører julen ut
   | ordtak
kjøre opp med
1 
overført
 gjøre bruk av
 • [begge parter har] kjørt op, ikke så meget med argumenter, som med dementier
   (Aftenposten 1935/574/1/1)
2 
overført
 presse frem med
 • [laget] kjørte opp med en rekke gode angrep
   (Nordlands Avis 12.10.1976/2)
kjøre opp med noen
muntlig, overført
 ta noen for seg og la vedkommende få gjennomgå
6.3 
overført
 drive (frem)
; gjennomføre
; gå frem (på en viss måte) med noe
; operere (med)
; bruke
SITATER
 • hotellet vil kjøre med reduserte priser
   (Finnmarken 1968/289/8/2)
 • vår tid … der alt må dynkes med reklame for å fordøyes, der alt må kjøres fram, som det heter, og der til og med ideer og tanker markedsføres og «kjøres»
   (Adresseavisen 1970/213/9/3)
 • vi [vil] kjøre saken like til Høyesterett
   (Dagbladet 1972/102/17/1)
 • vi kjører en forsiktig linje
   (Teknisk Ukeblad 1990/6/4/1)
 • gjennomgang av konsernregnskapene … viser at marginene er knappe, og at noen kjører med tap
   (Adresseavisen 18.09.2006/26)
 • det er normalt at [treneren] kjører med det samme laget i en periode
   (Dagbladet 01.09.2013/25)
6.3.1 
muntlig
 velge (å bruke)
; gå inn for
EKSEMPLER
 • kjøre dress
 • kjøre kjole
UTTRYKK
kjøre på (noe)
muntlig
 satse på (noe)
 • den linje som partiet har kjørt sterkt på
   (Informasjon 1969/4/17/2)
 • vi kjører på Sahlberg, han som nesten ingen har sett gjøre noe annet enn Hamlet og sånn
   (Kjersti Scheen: Ingen applaus for morderen LBK 1996)
6.3.2 
muntlig, med adverbial utfylling
EKSEMPLER
6.3.3 
refleksivt
 
kjøre seg
 anstrenge seg
UTTRYKK
få kjørt seg
bli utsatt for påkjenning
 • nå skal møtelederen få kjørt seg!
kjøre seg ned
slite seg ut
 • det [er] desto viktigere å slappe av mellom slagene, og ikke å kjøre seg ned med trening
   (Bergensavisen 17.10.2012/44)
kjøre seg ut
slite seg ut
 | jf. utkjøre
 • han vilde kjøre sig ut, søkke ihop, sovne og ikke vaakne igjen
   (Mikkjel Fønhus: Der vildmarken suser 178 1919)
6.4 
behandle i kjøkkenmaskin e.l.
; blande
SITAT
 • kjør 10 jordbær, sirup, limesaft og isbiter i en blender til en jevn drikk
   (Gunn Helene Arsky: Spis deg ung LBK 2010)
6.5 
mest muntlig
; drive på, skynde seg (i, med noe)
SITATER
 • [50 000] løpere kjører innover nogenlunde de samme løipene
   (Morgenbladet 1935/34/1/4)
 • og en to tre har de [makrellene] snudd alle sammen og kommer kjørende utover bugten
   (Gabriel Scott: Kilden 106 1918)
UTTRYKK
kjøre på
drive på
; henge i
 | jf. kjørpå
 • han kjørte på med arbeidet
kjøre hardt
muntlig, overført
 drive, arbeide, presse seg hardt
 • en viss utbrenthet må man regne med når man har kjørt hardt
   (Bergens Tidende 1996 LBK)
6.5.1 
med bestemmelse som angir start
 sette i vei
; buse ut
SITAT
 • «Jeg maatte nemlig fortælle dig det», kjørte Betzy ivei
   (Sigrid Undset: Vaaren 112 1914)
UTTRYKK
kjør vekk
muntlig
 la gå
; sett av gårde
6.5.2 
feste hardt
overført
 sette i gang
; gjennomføre
7.1 
la (film på kino) løpe
; fremvise (film)
SITATER
 • filmen skal kjøres på samtlige Oslokinoer
   (Aftenposten 1932/600/5/3)
 • jeg kjører filmen langsomt
   (Knut Faldbakken: Bad boy LBK 1988)
7.2 
IT
 sette (dataprogram) i gang
SITAT
 • en portabel versjon av programmet finnes også, som gjør det mulig å kjøre programmet via en minnepenn
   (PC World Norge 2005 LBK)
7.3 
SITAT
 • oppsetningens lengde gjør at man har valgt å kjøre forestillingen vekselvis med to grupper
   (Aftenposten 30.11.2005/48)
7.4 
muntlig
 gjennomføre (etter en viss plan)
SITATER
 • kjøre kurs på høyere nivå
   (Markedsføring 1971/10/37/1)
 • vi kjører kurs i bremsing, slalåm og teorikurs før hver sesong
   (Motor 2006/nr. 8 LBK)
muntlig, om kjøretøy e.l.
 være (mer eller mindre) god å kjøre
; la seg kjøre
SITAT
 • [Toyota] Verso kjører bra, og man finner seg fort til rette
   (Motor 2013/5/57/1)