Søk

kjernefysikk

kjernefysikk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fysikk
 del av fysikken som omfatter læren om atomkjernenes oppbygning og egenskaper
SITATER
 • forbud mot å offentliggjøre noe fra kjernefysikkens arbeidsmark
   (Aftenposten 1947/200/2/5)
 • i kjernefysikken har russerne bare stått for 10 prosent av de store gjennombruddene efter krigen, hevder Sakharov
   (Nils Morten Udgaard: Sovjet-Unionen 171 1977)
 • kjernefysikken lover oss instant-verdenskrig
   (Tove Lie: Med Schubert på kafé 46 1982)
 • [Niels Bohr fikk stor anerkjennelse] for sitt bidrag til forståelsen av atomets struktur og utviklingen av både kvantemekanikk og kjernefysikk
   (forskning.no 09/04/2009)