Søk

konkurranseutsette

konkurranseutsette 
verb
BØYNINGkonkurranseutsetting
ETYMOLOGI
trolig tilbakedannelse til konkurranseutsetting
BETYDNING OG BRUK
administrasjon
 | jf. outsource
EKSEMPEL
  • konkurranseutsette kommunale tjenester
SITATER
  • i kommuner som ønsker å endre sin organisering av tjenestetilbud, viser det seg ofte hensiktsmessig å starte med konkurranseutsetting, i stedet for å privatisere en kommunal bedrift
     (Dagens Næringsliv 25.08.1995/3)
  • på 90-tallet var det lite politisk uenighet om at konkurranseutsetting kunne være et gode innen for eksempel sektorer som søppeltømming
     (Elisabeth Skarsbø Moen: Profet i eget land 278 2006)
  • blir Posten konkurranseutsatt, er det fare for at de blir tvunget til å konkurrere på ansattes lønns-og pensjonsforhold
     (Vigdis Hjorth: Leve posthornet! LBK 2012)