Søk
løsning 
substantiv
BØYNINGen; løsningen, løsninger
UTTALE[lø:`sniŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til løse, avledet med suffikset -ning
BETYDNING OG BRUK
det å løse(s) (opp)
SITAT
 • hans eneste reaksjon et lite smil og en kledelig liten løsning av slipset
   (Hans Olav Lahlum: Satellittmenneskene LBK 2011)
måte som noe (kan) løses eller er løst på
EKSEMPLER
 • komme frem til en løsning
 • løsningen på et problem
 • finne løsningen på en gåte, en rebus
 • ligningen har to løsninger
SITAT
 • opdragelse er den eneste løsning av motor-trafikkproblemet
   (Aftenposten 1929/429/6/1–2)
kjemi
 homogen blanding av to eller flere stoffer
SITAT
 • det [er] ikke tillatt å slå brennbare eller korrosive løsninger i vasken i mengder som kan være farlig eller skade røropplegg
   (Universitas 1970/17/9/1)
UTTRYKK
fast løsning
løsning hvor en komponent i en krystall erstattes av et, for forbindelsen, fremmed grunnstoff
system, sammenstilling e.l. som dekker et bestemt behov
SITAT