Søk

lynavleder

lynavleder 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd avleder
BETYDNING OG BRUK
anordning som hindrer skade (brann) ved lynnedslag ved å fange opp lynet og lede lynstrømmen til jord
SITATER
 • lynavlederen min, jeg er rædd for at jeg skadet den da jeg rettet paa takpanderne
   (Knut Hamsun: Konerne ved vandposten 42 1920)
 • noen av guttene … brøt sig inn i kirken ved å klatre op langs lynavlederen og ta sig inn gjennem et vindu
   (Jens Bjørneboe: Under en hårdere himmel 52 1957)
overført
 person eller fenomen som er i stand til å avverge at andres aggresjon får en ødeleggende virkning
SITATER
 • han er en god lynavleder. Der han gaar frem, vaager ingen at traakke efter slik som han altid overdriver
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker IV 128)
 • kjærligheden er ligesaa farlig som elektriciteten. Du skulde have skaffet dig en lynafleder, en liden tynd traad af kynisme, som førte de hede elskovsstrømme forbi følelsernes centralstation
   (Aftenposten 13.10.1914/3 Øvre Richter Frich)
   | fra kjellerføljetongen «Havets øine»
 • fra å ha vært familiens lynavleder, mester i å avverge konflikter, var hun blitt syndebukken
   (Ebba Haslund: Bare et lite sammenbrudd 65 1975)
 • humoren [hos forsvarsministeren] kan bli god som lynavleder
   (Aftenposten 30.10.1981/6)