Søk

menneskeliggjøre

menneskeliggjøre 
verb
BØYNINGmenneskeliggjøring
BETYDNING OG BRUK
SITATER
 • jeg vil ikke menneskeliggjøre et dyr, jeg er ikke sentimental
   (Steinar Lem: Det lille livet LBK 2005)
 • et forsøk på å menneskeliggjøre en mann som i stor grad har levd sitt etterliv som myte
   (Tore Rem: Sin egen herre XVII 2009)
   | fra forordet
gi et menneskelig ansikt
; gjøre human
SITAT
 • det finnes politiske teoretikere som mener at korrupsjon kan … menneskeliggjøre forholdet mellom staten og individet
   (Simen Ekern: Berlusconis Italia LBK 2006)