Søk

ministerium

ministerium 
substantiv
BØYNINGet; ministeriet, ministerier
UTTALE[ministe:´rium]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin ministerium 'tjeneste, virke; tjenerskap'; jf. minister
BETYDNING OG BRUK
politikk, om utenlandske forhold
politikk, kollektivt
 en regjerings medlemmer
EKSEMPEL
 • ministeriet Michelsen
SITATER
 • det forrige [spanske] ministerium er aftraadt og et nyt indsat
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter III,2 473)
 • få et folkeligt ministerium op
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Brytnings-år I 8)
 • Dagbladet … har forfulgt det Stangske ministerium med hadske angreb
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XVII 220)
 • rettssaka mot ministeriet Selmer
   (Dag Solstad: Roman 1987 221 1987)
om utenlandske forhold