Søk

monarkisme

monarkisme 
substantiv
UTTALE[monarki´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av monarki med suffikset -isme
BETYDNING OG BRUK
politisk retning som ønsker monarki
SITATER
  • demokratisme og monarkisme
     (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter IV,5 94)
  • i slutten av 1902 går [avisen] l’Action Français over til monarkismen
     (Lorentz Eckhoff: Førerne i vår tids franske litteratur 151 1928)