Søk

myndiggjøre

myndiggjøre 
verb
BØYNINGmyndiggjøring
BETYDNING OG BRUK
mest som verbalsubstantiv og i perfektum partisipp
 gjøre myndig
; gi makt og mulighet for medbestemmelse
SITATER
 • den høitidelige akt: kongens myndiggjørelse, fandt sted i Rouen 15 august 1563
   (Irma Gram: Catharina av Medici 125 1927)
 • ansvarliggjøre og myndiggjøre kirken og kristenmennesket overfor en verden som krever politisk handling
   (Dagen 1970/215/4/3)
 • en villet utvikling henimot det myndiggjorte menneske
   (Kirke og kultur 1971/1/25)
 • et aktivt medarbeiderskap innebærer at medarbeideren er myndiggjort og ansvarliggjort i sitt arbeid
   (Ukeavisen Ledelse 30.09.2016/21)
 • kurset hadde ført til myndiggjøring av de religiøse lederne
   (Vårt Land 03.10.2016/9)