Søk

naturlig

naturlig 
adjektiv
BØYNINGnaturlig
UTTALE[natu:´rli]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av natur med suffikset -lig
BETYDNING OG BRUK
som hører til eller stemmer med noens natur
; fysisk
; medfødt
EKSEMPLER
 • menneskets naturlige behov
 • ha naturlig begavelse, anlegg for tegning
 • ha en naturlig motvilje mot noe(n)
SITATER
 • det var som om skjønnhetens krav til hennes opptreden hadde temmet hennes naturlige tilbøyeligheter
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet 137 1994)
 • [denne læreren] hadde en naturlig autoritet. Når vi hørte skrittene hans i gangen, stod vi rette som lys, og ingen sa et ord
   (Ørnulf Hodne: Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
UTTRYKK
naturlig sønn/datter
 (etter latin filius, filia naturalis)
mest om eldre forhold
 sønn, datter født utenfor ekteskap
naturlig ærend
ærend som går ut på å gjøre sitt fornødne
 • [hun] var gaat ud som snarest, i et naturligt ærend
   (Peter Egge: Trøndere 172 1898)
som tilhører, forekommer i eller er frembrakt av naturen selv (og ikke av menneskene)
 | motsatt kunstig
EKSEMPLER
 • som lever, vokser i sine naturlige omgivelser
 • i naturlig tilstand
 • stedet var en naturlig festning
 • Kjølen danner en naturlig grense mellom Norge og Sverige
SITATER
 • en naturlig engelsk park
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 126)
 • høste den fornuftigste, varigste og største nytte af vort lands naturlige rigdomme
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VII 23)
 • hvor man har en herlig natur, men intet naturligt
   (Nicolai Ramm Østgaard: Fra Skov og Fjeld 56 1858)
 • rognetræer og tætbladede birke dannede et naturligt lysthus
   (H. Schulze: Fra Lofoten og Solør 35 1865)
 • [hva om] bag kistens naturlige grænser, [De] forholdt Dem aldeles død?
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 185)
 • er den hoven naturlig?
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 250)
 • [barnet] trængte naturlig ernæring
   (Peter Egge: Lænken 209 1908)
 • naturlig krøl
   (Vilhelm Krag: Baldevin 162 1925)
 • hud som naturlig er gyldenbrun
   (Pernille Rygg: Det gyldne snitt 55 2000)
 • firlinger som oppstår naturlig er ekstremt sjelden
   (Tore Henriksen: I mors liv LBK 2010)
2.1 
som finner sted i overensstemmelse med naturen (uten inngrep)
; begrunnet i tingenes natur
EKSEMPLER
 • dø en naturlig død
 • naturlige årsaker
 • alt må ha sin naturlige forklaring
 • en naturlig vitenskapelig inndeling
SITATER
UTTRYKK
naturlig utvalg
naturlig avgang
om ting laget av mennesker
 som stemmer overens med, ligner naturen
; virkelig
; full
EKSEMPEL
overført
 nærliggende
; rimelig
; lett forklarlig
; forståelig
EKSEMPLER
 • en naturlig feiltagelse
 • et naturlig ønske
 • som naturlig er
 • det faller naturlig (å gjøre noe)
 • land som det er naturlig å sammenligne seg med
SITATER
 • det er så naturligt, at man har en utidig frygt for faren
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 82 1873)
 • først klarte de naturlig nok bare å lese billedbøker, men siden gikk det bra med skrift
   (Jens Bjørneboe: Drømmen og hjulet 60 1964)
   | jf. nok
 • de så ikke på sin kjedsommelighet som en naturlig følge av det å være elev
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet LBK 1994)
 • det [blir] en naturlig reaksjon å forsvare sin religion i møtet med andre
   (Christian Borch: Sannhetens kår LBK 2009)
UTTRYKK
naturlig tall
1 
matematikk, i tallteori
 positivt heltall (1, 2, 3, …)
 | symbol N
 • de naturlige tallene er de tallene vi får når vi teller: 1, 2, 3, 4, osv.
2 
predikatlogikk, mengdelære og datateknologi
 ikkenegativt heltall (0, 1, 2, …)
naturlig logaritme
matematikk
 logaritmen med grunntall e
 | skrives ln x, loge x
overført
 enkel
; likefrem
; ukunstlet
EKSEMPEL
 • hun forsøkte å plassere hendene på en naturlig måte
SITATER
 • naturlig norsk som bjørk og gran
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 189)
 • jeg vilde, de skulde være naturlige
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 83 1877)
 • Rosa var saa grej og naturlig
   (Knut Hamsun: Rosa 155 1908)
 • klok og god og naturlig kom han hende imøte
   (Sigrid Undset: Jenny 112 1911)
 • [hun følte seg flau] over at hun ikke kunde være naturlig
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 28 1919)
 • som kjent må enhver samtale mellom nordmenn leses opp av et manuskript for å virke naturlig
   (André Bjerke: Reiser gjennom århundrene 10 1967)