Søk

normere

normere 
verb
BØYNINGnormerte, normert, normering
UTTALE[nårme:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av norm; jf. tysk normieren
BETYDNING OG BRUK
fastsette norm, standard for
; fastsette etter, ved hjelp av en norm, standard
EKSEMPEL
 • normering av skriftspråket
SITATER
 • [skuespillerne fikk] gjennemsnitlig [bare] ¾ av sin normerte gage
   (Alma Fahlstrøm: To norske skuespilleres liv 47 1927)
 • det har vært Akademiets oppgave i femti år å normere ordene
   (Lars Roar Langslet: Når fuglen letter LBK 2006)
 • jobber til normerte lønninger
   (Ottar Brox: Norge mot tusenårsskiftet LBK 1994)
 • [Undset] var heller ingen [rettskrivings]pedant …, men overlot normeringen til forlaget
   (Liv Bliksrud: Sigrid Undset 10 1997)
UTTRYKK
normert prøve
skolevesen
 standardisert, nasjonal prøve (som brukes til å vurdere og sammenligne elevers kunnskaper)
 • kampen mot de normerte prøver og det nye karaktersystemet
   (VG 10.02.1971/25)
 • det [hender] at dårlige elever får beskjed fra skolens ledelse [om] at de ikke får delta i de normerte prøvene
   (Ole O. Moen: USA LBK 2005)
 • elevene [i Oslo] har de beste resultatene i normerte prøver i landet
   (Budstikka 22.06.2015/2)
gjelde som (språklig) norm
SITAT
 • i Danmark har sjællandsk været normerende så langt tilbake vi kjenner danske litterære dokumenter
   (Morgenbladet 1931/417/3/4)