Søk

offer

offer 
substantiv
BØYNINGet; offeret, ofre
UTTALE[å´f:ər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt offr, avledet av offra, se ofre
BETYDNING OG BRUK
religion
 (materiell) gave som (gjennom kult) blir brakt, overgitt en guddom eller åndelig vesen
; offergave
EKSEMPLER
 • bønn og offer
 • bringe et offer til gudene
SITATER
 • Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer, av de førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem
   (1 Mos 4,3–4)
 • ethvert offer skal saltes med salt
   (Mark 9,49)
 • bring offer for hans helse!
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 198 1873)
 • jeg har bragt mit offer til dig, o Dionysos
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 253 1873)
 • saker som må være nedlagt i jord eller vann efter et avgitt løfte, som offer til overnaturlige makter
   (Det norske folks liv og historie gjennem tidene I 36 Haakon Shetelig)
1.1 
kirkevesen, teologi
 Jesu oppofrelse på korset (som siden reaktualiseres i kirkens sakramenter, især nattverden)
; Guds offerhandling gjennom Kristus
 | jf. messeoffer
EKSEMPEL
 • Jesu offer på korset
SITAT
 • Kristi offer er ikke bare det eneste ytre offer som eliminerer alle de andre rituelle ofre - det er også det eneste indre offer som tekkes Gud
   (katolsk.no 17.01.2003)
kirkevesen
 ytelse
; gave
2.1 
om eldre forhold
 ytelse som blir skjenket kirkens prester ved høytider eller som lønn for kirkelige tjenester
SITATER
 • [jeg unner] presten, hans offer til jul
   (Henrik Ibsen: Samlede verker VI 319)
 • med arkaiserende genitivform
   
  de blev blandt de sidste som kom frem til offers
   (Sigrid Undset: Kransen 152 1923)
   | til alteret for å legge gaven der
2.2 
menighetens (frivillige) gave, ytelse til et bestemt (kirkelig) formål
 | jf. kollekt
overført
 gave gitt eller handling foretatt til beste for en person eller en sak, på bekostning av egen lyst eller fordel
EKSEMPLER
 • kjærligheten mellom dem krevde store ofre
 • krigen krevde store ofre av befolkningen
SITATER
 • tungt er offeret, og neppe skulde jeg kunnet bragt det
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 157 1872)
 • vort offer er ej blod, men sved i kamp for brød blandt klippeskred
   (Henrik Ibsen: Brand 113 1885)
 • [det kan vel gjøres] med overkommelige pekuniære offere
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 69 1882)
   | jf. pekuniær
 • jeg har nu i nogle år bare levet for andre. Det gøres ikke uden offer
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Leonarda 68 1879)
 • han opgav en kjær livsplan, – det var et offer
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 9 1884)
 • fædrelandet kræver dette offer av dig
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker I 9)
 • de tunge ofre som så mange land har gjort for Afghanistans fremtid
   (Kai Eide: Høyt spill om Afghanistan LBK 2010)
 • saken krevde store personlige ofre
   (Hans Petter Sjøli: Mao, min Mao LBK 2005)
 • det er en plikt og en byrde og et offer å gjøre det
   (Kari Bøge: Komponisten LBK 2008)
 • en mann for hvem døden ikke er skremmende, men et ærefullt offer
   (Finn Carling: En annen vei LBK 1996)
overført, som sisteledd i sammensetninger
 person (eventuelt dyr, institusjon e.l.) som (uforskyldt, ufrivillig) må lide, unngjelde for andre, noe
; noen som er gjenstand for mishandling, utnyttelse e.l.
EKSEMPLER
 • nye ofre for motegalskapen
 • han ble et offer for blind vold
 • et offer for kynisk spill
 • sykdommen har krevd flere ofre
SITATER
4.1 
EKSEMPLER
 • være et lett offer
 • den snakkesalige så seg rundt etter et nytt offer
SITATER
 • [bjørnen drepte en hest] ved at lokke ham i en myr, hvor hesten sank i og blev et let offer
   (Bjørnstjerne Bjørnsons fortællinger 182)
 • den lamme kavaler var utsøgt høflig mod sit offer
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 235)
 • tænke paa, at al denne unge deilighed skal være faldt som offer for brutale mandfolklyster
4.2 
sjakk
 brikke som spilleren med overlegg lar motstanderen vinne (for senere å oppnå en fordel i spillet)
SITATER
 • sort avslår å motta offeret
   (Arne Danielsen: Mesteren LBK 2010)
 • [spilleren valgte] et motangrep framfor å motta offeret
   (Arne Danielsen: Mesteren LBK 2010)