Søk

overens

overens 
adverb
UTTALE[åvəre:´ns]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk overen, overens 'enig'; jf. ens
BETYDNING OG BRUK
bare i uttrykk
UTTRYKK
komme overens
1 
bli enig(e) (om noe)
; komme til enighet (om avtale, ordning)
2 
komme (godt) ut av det
; passe sammen
  • hun og Terese kom utmerket overens
     (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 255 1919)
  • Brahms kom godt overens med sin stemor
     (Dag Østerberg: Brahms LBK 2003)
stemme overens
1 
være identisk(e)
; gå ut på det samme
; vise samsvar
  • de to vitneforklaringene stemte overens
2 
harmonere
  • planene for meg stemte godt overens med mine innerste ønsker
     (Kirsti Blom: Kitten LBK 2003)