Søk

perfektum

perfektum 
substantiv
BØYNINGet; perfektumet, perfekter
UTTALE[pæ´rfektum]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin (tempus) perfectum 'fullendt eller tilbakelagt (tid)', til perfectus; se perfekt
BETYDNING OG BRUK
grammatikk
 verbalkategori som angir, går ut på at en handling er avsluttet og at den fortsatt er relevant på et senere tidspunkt, har resultert i en tilstand
EKSEMPEL
  SITAT
  • overført
    
   jeg saa engang et lik i la Morgue … Næsen var en kubus, øinene et perfektum og munden et futurum
    (Øvre Richter Frich: Den gyldne pest 121 1914)
  UTTRYKK
  perfektum partisipp
  infinitt verbalform som brukes sammen med forskjellige hjelpeverb, eller som brukes adjektivisk, som uttrykk for avsluttet, fortsatt relevant handling
  • i setningen «det har gått bra» er «har gått» presens perfektum og formen «gått» perfektum partisipp av «gå»
  • i frasen «en stjålet bil» er «stjålet» perfektum partisipp av «stjele»
  rekonstruerende perfektum
  grammatikk
   tradisjonell betegnelse for presens perfektum