Søk

personlig

personlig 
adjektiv
BØYNINGpersonlig
UTTALE[pærso:´nli]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av person med suffikset -lig; jf. norrønt persónaligr, tysk persönlich
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, er rettet mot, går ut over en persons kropp
EKSEMPLER
 • personlig hygiene
 • lide personlig overlast
 • personlig mishandling, vold
UTTRYKK
personlig arrest
jf. arrest
1.1 
som utføres av en selv, uten stedfortreder eller mellomledd
; i egen person
EKSEMPLER
 • nå sjelden
   
  gjøre noen sin personlige oppvartning
 • være personlig til stede
 • være personlig vitne til noe
 • personlig observasjon
 • personlig fremmøte
 • en personlig henvendelse
 • han ville personlig ta seg av saken
SITATER
 • [det er min natur imot] at blande mig personligt ind i hele dette offentlige røre
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 63 1874)
 • postbudet ringer alltid på i lektorboligen og leverer posten personlig
   (Kjersti Ericsson: Paradisfugl LBK 2000)
 • en time senere ble redaktøren i Dagens Næringsliv oppringt av statsministeren personlig
   (Tom Kristensen: Dragen LBK 2008)
1.2 
som er knyttet til eller foregår ved direkte kontakt, samvær ansikt til ansikt
EKSEMPLER
 • gjøre personlig bekjentskap med noen
 • kjenne noen personlig
 • ha et personlig møte med en
 • ønske å snakke med noen personlig
 • få en personlig beskjed, melding
1.3 
som bygger på, er knyttet til selvsyn, selvopplevelse e.l.
EKSEMPEL
 • ha personlig kjennskap til noe(n)
SITAT
 • nogen personlig erfaring for derav opstått ildebrand har jeg ikke hatt
   (Dagbladet 1931/82/2/1)
1.4 
som man har i kraft av den person man er, og ikke f. eks. i kraft av den stilling eller rolle man har
EKSEMPLER
 • en personlig venn
 • en perosnlig fiende
 • et personlig privilegium
som tilhører, tilfaller, påhviler, rammer en enkelt person
EKSEMPLER
 • personlig formue
 • personlig vinning
 • personlig økonomi
 • personlig forbruk
 • personlig utstyr
 • personlige eiendeler
 • med den største personlige anstrengelse
 • personlige problemer
 • sette personlig rekord
 • personlig utvikling
SITATER
 • [det] kræver ej personligt offer
   (Henrik Ibsen: Brand 246 1885)
 • kanskje var det nettopp min egen usikkerhet og lunkne holdning i EF-spørsmålet som gjorde at jeg i mindre grad enn de fleste andre partikamerater følte tilbakegangen ved stortingsvalget som et personlig nederlag
   (Stig Holmås: Flukten fra kemneren LBK 1992)
 • et personlig anliggende
   (Lars Saabye Christensen: Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
 • det gir en god, personlig tilfredsstillelse å nå det målet vi hadde for de to sesongene: Å føre laget opp
   (Aftenposten 04.04.2008/20)
 • mordet skyldtes etter alt å dømme en personlig tragedie
   (Hans Olav Lahlum: Kameleonmenneskene LBK 2013)
UTTRYKK
personlig adel
se adel
personlig frihet
personlig (lønns)tillegg
lønnstillegg som man får utenom den regulære lønnen
personlig myndighet
særlig jus
 rett til å råde over sin egen arbeidskraft
 | jf. myndighet
på sitt personlige ansvar
uten å dele ansvaret med noen annen
 • gjøre noe på sitt personlige ansvar
personlig konto
1 
handel
 konto som en innehaver har i sin egen forretning
2 
handel
 konto (i regnskap) som viser tilgodehavende og gjeld overfor andre personer
personlig firma
1 
jus, handel
 firma med navn som inneholder en virkelig persons navn (uten noe tillegg som antyder ansvarsbegrensning)
2 
jus, handel
 firma med personlig ansvarlig innehaver (eller innehavere)
personlig computer/datamaskin
2.1 
som (profesjonelt) gir råd, veiledning tilpasset den enkelte
EKSEMPEL
 • personlig rådgiver, sekretær, trener, coach
som gjelder, er knyttet til eller utgår fra ens egen person
; som er karakteristisk eller spesielt for, gir uttrykk for en bestemt personlighet
 | jf. subjektiv
EKSEMPLER
 • komme med en kort personlig bemerkning
 • si sin personlige mening
 • gi uttrykk for sin rent personlige smak
 • diktet er følt og personlig
 • avlegge et personlig vitnesbyrd
 • om jeg får bli litt personlig
 • personlige grunner, årsaker
 • personlige egenskaper
SITATER
 • [jeg måtte] sætte personlige hensyn tilside
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 11 1874)
   | hensyn til mitt eget jeg
 • jeg skyder alle personlige interesser tilside
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 122 1877)
 • dette her er jo en rent personlig sag
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 78 1886)
 • afsluttede, enkelte, personlige kvinder og mænd
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug XI 1883)
   | kvinner og menn med særpreget personlighet
  ; fra forfatters fortale
 • det trengtes personlig mot til å kjempe mot de indre uhyrene
   (Ailo Gaup: Natten mellom dagene LBK 1992)
 • mannen som bodde her, hadde ikke arbeidet med å gi rommet sitt personlig preg
   (Kjell Ola Dahl: En liten gyllen ring LBK 2000)
UTTRYKK
personlig sannhet
sannhet som er selvstendig tilegnet, er blitt fast overbevisning
 • søken etter personlig sannhet
   (Morgenbladet 25.09.2015/37)
personlig udødelighet
udødelighet med bevaring av ens personlighet
3.1 
brukt i forbindelse med pronomen (eller substantiv) for å fremheve den personen eller det personforholdet som pronomenet eller substantivet uttrykker
 selv
; for eget vedkommende
SITATER
 • for øvrigt har jo jeg personlig ingen grund til at nære nogen uvilje imod Deres blad
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 5 1882)
 • personlig er han [Stensgård] en hædersmand
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 203 1874)
 • for mit eget personlige vedkommende
   (Henrik Ibsen: Gengangere 34 1881)
 • ingen andre enn jeg personlig kjente til at regnskapet var lagret på loftet
   (Arild Dahl: I beste sendetid LBK 2001)
UTTRYKK
personlig kristen
om ytring, kritikk e.l.
 som (ofte på nærgående, sårende vis) er rettet mot, rammer en bestemt person, hans/hennes egenskaper og forhold
EKSEMPLER
 • en ondartet og personlig kritikk
 • ikke ta det personlig
 • stille personlige spørsmål
 • personlige angrep
   | jf. personangrep
 • personlige bemerkninger
SITATER
 • jeg protesterer mod deslige personlige henvisninger
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 164 1882)
 • jentene går i sandaler året rundt, noe som min venn … opplever som en personlig fornærmelse
   (Lars Saabye Christensen: Norske stiler LBK 2012)
4.1 
om person
 som ikke er saklig (særlig i kritikk), men angriper personen
EKSEMPLER
 • være personlig i sin kritikk
 • taleren ble personlig
religion, om guddommelig eller overnaturlig vesen
 som tenkes å være til, opptre som levende person
EKSEMPLER
 • grekernes guder var personlige vesener
 • tro på en personlig gud
grammatikk
 som angir, refererer til person (og ikke f.eks. ting, forhold)
UTTRYKK
personlig pronomen
pronomen som brukes til å skille mellom individer med hensyn til person, og som i norsk er kjennetegnet av kasusformer
 • «jeg» og «du» er eksempler på personlige pronomener