Søk

prejudikat

prejudikat 
substantiv
BØYNINGet; prejudikater
UTTALE[prejudika:´t]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin praejudicatum 'avgjørelse på forhånd', perfektum partisipp av praejudicare, se prejudisere; jf. prefikset pre- og suffikset -at
BETYDNING OG BRUK
jus
 rettsavgjørelse av høyere domstol (især Høyesterett) som får (mer eller mindre) bindende virkning for senere, lignende saker
; mønstergivende dom
 | jf. presedens
SITATER
 • der er ikke noget præjudikat for sligt
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 111)
 • skrive av prejudikater til sin egen belæring
   (Wilhelm Munthe: Litterære falsknerier 65)
 • den langsomme, engelske opphopning av prejudikater fra domstolenes erfaringer
   (Trond Berg Eriksen: Undringens labyrinter 384)
 • Høyesterett er tilbakeholden med å endre dommer den har avsagt. Dens prejudikater får stå
   (Dagbladet 17.02.2016/3)