Søk

prydplante

prydplante 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
plante dyrket til pryd
 | til forskjell fra nytteplante
SITATER
 • [tobakkstypen] kan [ikke] brukes til annet enn prydplanter
   (Øvre Richter Frich: Boken om tobakk 79 1934)
 • overført
   
  all hans energi går nå med til å pumpe livsmot inn i den skjøre prydplanten han har fått i hende fra midnattssolens land
   (Tom Lotherington: Den tredje tjeneren LBK 1985)
   | vever og vakker ung kvinne