Søk
ras 
substantiv
BØYNINGet; raset, ras
UTTALE[ra:s]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt ras 'bråhast, hurtighet', til rasa; se rase
BETYDNING OG BRUK
det å rase
; utglidning, nedstyrtning av stein, jord, snømasser e.l.
; skred
EKSEMPLER
 • bevegelser kan utløse et ras
 • de ble nesten tatt av raset
SITATER
 • dump sus af ras
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 409 1897)
 • sent igår aftes [er det] gått et større ras på Bratsbergbanen
   (Aftenposten 1937/191/2/3)
 • da de tittet opp mot Skarven, så de et ras av stein og grus kom glefsende mot dem
   (Karsten Alnæs: Bakenfor alle farger LBK 2008)
 • overført
   
  det går et ras av bilder i meg og jeg blir revet med
   (Lars Saabye Christensen: Sluk LBK 2012)
1.1 
masse av jord, stein, snø e.l. som er rast ut (ned)
EKSEMPEL
 • raset sperret hele veien
SITAT
 • raset var 20 meter langt
   (Aftenposten 1937/330/1/1)
1.2 
sted, skråning hvor der har gått skred, som viser merker etter skred
; (bratt) skråning dannet ved at jord, grus eller stein har rast ned
SITATER
 • [stranden består] af sand- og lerlag, med bratte ras ud mod sjøen
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 164 1897)
 • ras av lys ur
   (Sigrid Undset: Korset (1923) 5)
 • trollet [kom] ned over de gamle rasene for å se hvem som bodde på seteren nu
   (Aksel Sandemose: Alice Atkinson og hennes elskere 130 1949)
1.3 
overført
 plutselig og sterkt fall
EKSEMPEL
 • et ras på gallupen
mest muntlig
 sterk strøm
; strømhvirvel
 | jf. strømras
mest muntlig
 kraftig vindkast
 | jf. vindras
SITAT
 • det var næsten ikke tale om å våge sig utenfor dørene i de verste rasene for singlende taksten, jordfokk og fykende småsten
   (Aftenposten 1937/36/1/6)
muntlig
 det å rase vilt av sted
; (anfall av) lyst til å rase vilt av sted
SITAT
 • av og til faar [makrellen] et ras og kjører løpsk gjennem sundene
   (Gabriel Scott: Kilden 102 1918)