Søk

reaktiv

reaktiv 
adjektiv
BØYNINGreaktivt
UTTALE[re:´aktiv]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
jf. tysk reaktiv, fransk réactif, engelsk reactive; til latin reactus, perfektum partisipp av reagere 'reagere'; jf. suffikset -iv
BETYDNING OG BRUK
som kommer eller utløses som en reaksjon på en stimulus, påvirkning e.l.
SITATER
som fremkaller reaksjon
; motvirkende
; tilbakevirkende
UTTRYKK
reaktiv effekt
elektrisitet
reaktiv last
elektrisitet
reaktiv strøm
elektrisitet