Søk

reserve

reserve 
substantiv
BØYNINGen; reserven, reserver
UTTALE[resæ´rvə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via tysk Reserve, fra fransk réserve, verbalsubstantiv til réserver 'reservere'; jf. reservere
BETYDNING OG BRUK
mest i flertall
 beholdning, forråd til senere bruk
EKSEMPLER
 • landet har store reserver av olje
 • ha store reserver av proviant
 • kollektivt
   
  de måtte begynne å bruke av reserven
SITATER
 • det fantes nesten ingen reserver, feltartilleriet hadde ikke mer enn førti kanoner
   (Richard Herrmann: Victoria 190 1987)
 • overført
   
  stemmen eier reserver av kraft i tonedannelsen
   (Aftenposten 1937/512/8/7)
   | eier ubenyttet styrke
 • bøndene hadde tradisjonelt beskyttet seg mot sulten ved å lagre små reserver, både til såkorn og dårlige tider
   (Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen LBK 2011)
 • dersom du ikke er sulten, forteller kroppen deg at det er helt ok å tære litt på reservene
   (Sofie Hexeberg og Gunn-Karin Sakariassen: Frisk med lavkarbo LBK 2011)
UTTRYKK
ha noe i reserve
ha noe i bakhånd
 • gamle vindjakker, regntøy, to boblejakker, 70-tallsårgang, ekstratøy en lot henge på hytta for å ha i reserve
   (Kjersti Scheen: Teppefall 103 1994)
1.1 
person som er bestemt til å settes inn i arbeidslag, konkurranselag e.l. til forsterkning eller til erstatning
EKSEMPLER
 • innkalle reserver
 • laget stilte med to reserver
SITAT
 • de finske reserver peset sine landsmenn
   (Aftenposten 1936/74/2/7)
1.2 
person som er uttatt til å være stedfortreder ved forfall, eller til tjeneste i spesielle situasjoner
 | jf. vikar
1.3 
som førsteledd i sammensetninger
 noe(n) som trer inn, benyttes eller gjennomføres i stedet for (eller i tillegg til) den/det opprinnelige eller vanlige
økonomi
 (beholdning av) pengemidler bestemt (især av selskap, bedrift e.l.) til bruk i vanskelig situasjon
EKSEMPEL
 • banken hadde små reserver
SITAT
 • hun er rentenist etter at godset ble solgt … men hun tærer på reservene
   (Pål Gerhard Olsen: Fredstid LBK 2000)
UTTRYKK
skjulte reserver
formue som ikke fremgår av regnskapet
 | jf. reservefond
 • legge opp skjulte reserver
militærvesen
 tropper som holdes klar til å settes inn i strid
SITATER
 • Wellington [fikk ved Blüchers ankomst] anledning til at bruge reserven
   (Alexander L. Kielland: Novelletter 139 1879)
 • kollektivt
   
  han hadde jo sat alle sine tropper ind, han tok hul paa reserven
   (Johannes Thrap-Meyer: Egoister 162 1927)
UTTRYKK
være i reserve
 | bli holdt i reserve
være klar til å settes inn i militær operasjon
 • ble de holdt i reserve til langt ut på formiddagen
   (Torill Thorstad Hauger: Lincolns blå soldat LBK 1990)
3.1 
kollektivt
 (eldre årganger av) befal og vernepliktige som i en viss tid etter sin utdannelse står til rådighet (for hær eller marine)
SITATER
 • med alderens ret [kunne jeg] trække mig ud af linien og gaa over i landstormen, i reserven
   (Lorentz Dietrichson: Svundne Tider IV 312 1917)
 • spøkefullt
   
  blikbokserne var gaaet over i reserven
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 49 1903)
3.2 
sjømilitærvesen
 eldre fartøy (over en viss fastsatt alder) brukt til forsterkning av (eller hjelpeskip for) kampflåten
petroleum
 utvinnbare ressurs i petroleumsfelt
UTTRYKK
påviste reserver
den mengde petroleum man på basis av geologiske og tekniske opplysninger antar vil kunne utvinnes fra et kjent felt under de eksisterende økonomiske og teknologiske forutsetninger
sannsynlig reserve
anslag over reserver basert på kjente geologiske forhold, tidligere erfaringer med samme type reservoarer, og seismiske data, hvis slike finnes