Søk

rettsstat

rettsstat 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 stat hvor myndighetene i sitt forhold til borgerne er bundet av lov og rett og ikke kan gripe inn i deres personlige frihet eller eiendomsrett uten hjemmel i gjeldende rettsregler
 | til forskjell fra politistat
SITATER