Søk

rusmiddel

rusmiddel 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd middel
BETYDNING OG BRUK
stoff som fremkaller rus
EKSEMPEL
  • alkohol, narkotika og andre rusmidler
SITATER
  • cannabis har vært kjent som bedøvelses- og rusmiddel i flere tusen år
     (Om stoffmisbruk blant ungdom 22 1973)
  • det ville ha vært fornuftigere å innta nikotinen på samme måte som morfinistene inntar sitt rusmiddel
     (Bjarte Kaldhol: Sigarettdøden 54 1975)