Søk
russ 
substantiv
BØYNINGen; russen, russ
UTTALE[rus:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra dansk rus (flertall russer), trolig forkortet form av latin depositurus 'som skal legge av seg [underforstått: hornene]', futurum partisipp av deponere; se deponere og depositurus; etter den eldre skikken hvor den som skulle opptas som student ble utkledd som et dyr med horn i pannen, som deretter ble støtt av som tegn på at man hadde avlagt det dyriske
BETYDNING OG BRUK
om tidligere forhold
 avgangselev ved gymnas (rødruss) eller handelsgymnas (blåruss)
SITATER
 • det var påfallende mange russ som ikke deltok i toget
   (Aftenposten 1939/244/6/6)
 • kollektivt
   
  det er rødruss og blåruss, grønnruss er det visst også, all slags russ
   (Axel Jensen: Line 139 1959)
 • kollektivt
   
  gresset grønnes og russen gjør årets røde plikt
   (Axel Jensen: Ikaros 196 1957)
 • avgangsbildet fra folkeskolen. Lukt av syrin. Keeper på småguttlaget, en liten skikkelse midt i et svært garn. Seinere gymnaset, russ. Lukt av øl. Immatrikuleringen
   (Lars Saabye Christensen: Blodets bånd LBK 1985)
1.1 
student i sitt første år etter examen artium
SITATER
 • jeg [Ibsen] vil være en rus alle mine dage
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 408)
 • [«idealet» var] et vist noget, man bekjendte sig til som russ
   (Nils Kjær: Samlede Skrifter IV 12)
 • med foreldet flertall
   
  af [Studenter]samfundet er egentlig blot navnet tilbage, og nogle gamle forhandlingsprotocoller og et og andet vildt og vaasende møde af unge russer
   (Halfdan Kjerulfs dagbøker for årene 1833, 1840, 1850, 1851 243)
i nyere tid
 avgangselev ved videregående skole, især i tiden omkring 17. mai da man feirer avslutningen av skolegangen
EKSEMPEL
 • broren min er russ i år, men han deltar ikke så mye i feiringen
SITAT
 • hu gikk i tredjeklasse på videregående, skulle vært russ denne våren
   (Unni Lindell: Slangebæreren 103 1996)
kollektivt
 samtlige russ (i et kull e.l.)
SITATER
 • russen hadde åpenbart til hensikt å gjøre hvad som gjøres kunde ut av dagen
   (Aftenposten 1939/244/6/6)
 • russen skal om tre dager ha vannkrig med rektor, som blir våt som en agurk og kommer i lokalavisen fordi han er så kul
   (Marita Liabø: Han liker meg LBK 2001)