Søk

sak

sak 
substantiv
BØYNINGen; saken, saker
UTTALE[sa:k]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt sǫk, jf. tilsvarende dansk form sag, av gammeldansk sak; beslektet med søke
BETYDNING OG BRUK
tvistemål mellom to parter som er gjenstand for rettslig behandlig
EKSEMPLER
 • anlegge sak mot noen
 • tape, vinne en sak
 • det blir sikkert sak av det
 • sivile saker og straffesaker
 • føre noens sak
   | jf. sakfører
SITATER
 • sagen kom for retten i Kjøbenhavn
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 305)
 • saken om de mange millioner gullrubler
   (Aftenposten 1931/299/5/3–4)
 • jeg kommer i sag med futen
   (Hjalmar Christensen: Fogedgaarden 174 1911)
 • enhver har rett til å få prøvd sin sak for en offentlig domstol med uhildede dommere
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • barnevernslederen var inhabil i saken, som kollega av barnets mor
   (Arild Linneberg: Far og barn i moderlandet LBK 1997)
 • han ønsket å få saken pådømt som en tilståelsessak
   (Avisa Sør-Trøndelag 07.02.2017/9)
UTTRYKK
tale noens sak
forsvare noen
; legge inn et godt ord for noen
 • det er mig, som har talt hendes sag
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 54 1879)
 • i den slovakiske befolkning tente det nytt håp at en av Europas store diktere talte deres sak
   (Lars Roar Langslet: Mennesker og milepæler 29 1988)
 • uten kunnskap og medbestemmelse måtte de håpe på at andre ville dem vel og talte deres sak
   (Hilde Diesen: Revolusjonens datter 312 2016)
være sikker i sin sak
være trygg på at man har rett, ha sikre holdepunkter for noe man hevder eller påstår
 • jeg [trodde] at høre skud, men var ikke sikker i min sag
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 138 1903)
 • denne fyren lot til å være svært så sikker i sin sak. Sannsynligvis en hard negl
   (Tore Hamsun: Mørk himmel over Puerto Bravo 150 1986)
gjøre felles sak
1.1 
mellomværende som er gjenstand for oppgjør mellom to parter
SITATER
1.2 
om eldre (norrøne) rettsforhold
 | jf. saketall
SITAT
forhold som er til (formell) behandling
EKSEMPLER
 • fem saker foreligger til behandling
 • forberede en sak
 • saken er avgjort
 • det vedkommer ikke saken
SITATER
 • den rækkefølge hvori sagerne på dagsordenen for iaften er opslået
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 325)
 • der er en sag, som jeg må tale med vor gode ven om
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 14 1886)
 • den sag med aktierne kan fremstilles paa to måder
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 209 1882)
 • da hadde saken stillet sig anderledes
   (Helge Krog: Blåpapiret 56 1928)
 • jeg må minsæl afsted og få lys i sagen
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 153 1874)
 • vilde han kjøbe aktier i Fortuna, saa var det en anden sag
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 91 1884)
 • [spørsmål som] ikke kom sagen ved
   (Henrik Ibsen: Gengangere 107 1881)
 • Gift? Hvad skulde det gjøre til sagen?
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 7 1899)
 • det får bli’ en sag for sig
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 88 1886)
 • profeten var kommen; den sag var klar
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 150)
 • ud af huset må hun jo, og det straks. Det er en soleklar sag
   (Henrik Ibsen: Gengangere 72 1881)
 • dette her er jo en rent personlig sag
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 78 1886)
 • en av de andre i krimavdelingen … hadde snust opp saken fra sin kontakt i begravelsesbyrået
   (Christopher Friis-Baastad Grøndahl og Arne Svingen: Dårekisten LBK 2011)
 • når du vil ta opp saker som gjelder bare ditt barn, gjøres det formelt i utviklingssamtalen eller direkte med læreren
   (Kathrine Wegge: Skolestartboka LBK 2010)
UTTRYKK
en ærlig sak
en sak, et forhold man kan være bekjent av, stå inne for
 • nu frier jeg her, saa alle hører paa, for det er en ærlig sag
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker I 41)
 • man må aldri bli bitter, sa hun. Hva visste hun om dét? Det er en ærlig sak, å gli inn i bitterheten
   (Eivind Buene: Allsang LBK 2012)
for den saks skyld
hva det angår
; når man først er inne på det
 • Peer Gynt: «Jeg vil ej dø! Jeg må iland!» – Passageren: «For den sags skyld vær uforsagt; man dør ej midt i femte akt.»
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 209)
 • [han var] flink fløter og skytter, rivendes arbeidskar, ja spillemand atpaa for den sags skyld
   (Jacob B. Bull: Folkelivsbilleder II 251 1904)
 • sammenlignende studier av religion, filosofi og for den saks skyld også videnskap
   (Stein Ståle: Åndemasken 48 1943)
 • har jeg ikke min fulle frihet til å like karameller eller praliner for den saks skyld
   (Astrid Hjertenæs Andersen: Dr. Gnomen 22 1967)
få syn for saken
 (omdannelse av uttrykket få syn for sagn)
se sagn
2.1 
noe som er under debatt eller diskusjon
EKSEMPLER
 • holde seg til saken
 • i sakens anledning
SITATER
 • hr. ordstyrer, er vi ikke nu vel langt borte fra sagen!
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Over Ævne II 130 1895)
 • meningen er klar som dagen, – uden omsvøb da til sagen
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 465)
 • jeg vil ikke indlade mig nærmere på sagen selv
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 146 1886)
 • det var mye jeg kunne sagt i sakens anledning, men jeg slapp ikke til
   (Lars Saabye Christensen: Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
2.2 
(program)oppgave
; oppgave, idé, program, interesse som man ønsker å fremme eller gjennomføre
EKSEMPLER
 • arbeide for en sak
 • støtte en god sak
 • skille mellom person og sak
SITATER
 • lønlige forrædere imod den gode sag
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 123 1886)
 • De slutter Dem til frisindets og fremskridtets sag?
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 85 1886)
 • religionens og moralens sag blev talt af modne møer og matroner
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 57 1873)
 • var sådan ment det nævetag, der loved godt for Nordens sag i Axelstad og Lund?
   (Henrik Ibsen: Digte 74 1875)
 • jeg og du vil slå for fælles sag
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 154 1873)
 • barnslig i det hele at tro paa sak i vor samtid
   (Hans E. Kinck: Foraaret i Mikropolis 12 1926)
 • det måtte arbeides i det stille med grasrota i Ap og sørges for at saken kom opp på landsmøtet i april
   (Vigdis Hjorth: Leve posthornet! LBK 2012)
gjøremål
; arbeid
; oppgave
; ting
EKSEMPEL
 • gjøre sine saker godt
SITATER
UTTRYKK
en smal sak
noe som er enkelt å utføre, få til
 • det [ville] være en smal sag for mig at få en adresse istand
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 57 1882)
 • det ville være en smal sak å hjelpe ham med å forfatte korrekte dokumenter
   (Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen LBK 2011)
 • det var en smal sak å få Ingas favorittstol brakt over
   (Arne Olav Brundtland: Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
ingen sak
ingen vanskelig oppgave
; lett oppgave
 • grisen flød paa flæsket, det var ingen sag for ham
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 75 1879)
 • overmadrassen kan rulles sammen, det er ingen sak
   (Kari Bøge: Komponisten LBK 2008)
 • det er ingen sak å få en hund til å elske, være lojal
   (Anne B. Ragde: Fosterstilling LBK 2003)
være så sin sak
1 
muntlig
 ikke være uten risiko
; ha sine betenkeligheter
 • det var så sin sak [å komme ned til jorden] i et brennende fly
   (Aftenposten 1929/525/4/7)
2 
være et faktum som man ikke kan eller ønsker å gjøre noe med
 • at barnet ikke var gammelt nok til å skjønne forskjell på julaften og andre dager, var så sin sak
   (Linn Ullmann: De urolige 335 2015)
3.1 
ofte i flertall
 forhold
; anliggende
EKSEMPEL
 • hold deg til dine egne saker
SITATER
 • [han] fandt ikke aarsak for sig til at blande sig i prestens saker
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 258 1907)
 • det er underligt, at de fleste sjøfolk bryr sig så lidet om landets sager
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 22 1882)
 • om alle sager i huset ved pigerne besked
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 179 1879)
 • [det er] godt, at De nu ved, hvorledes sagerne står
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 72 1890)
   | hvordan situasjonen er
 • han burde ikke gi seg til å dirigere saker og ting her hjemme
   (Jostein Gaarder: Sofies verden LBK 1991)
3.2 
i bestemt form
 
saken
 den egentlige sammenhengen
; det egentlige, sanne forholdet
; kjernen i et anliggende e.l.
EKSEMPLER
 • kom til saken!
 • saken er at vi har gitt ham opp
SITATER
 • du er syg, det er sagen med dig
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Det ny System 152 1879)
 • sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 219 1882)
 • Johan trodde han tok sig romantisk ut, det var saken
   (Sigurd Hoel: Syndere i sommersol 115 1927)
 • jeg var klar for å fighte, det var saken
   (Pål H. Christiansen: Drømmer om storhet 78 2002)
 • når det kom til saken, innbruddet, var han umulig å få på gli
   (Jon Michelet: Den frosne kvinnen LBK 2001)
gjenstand
; ting
EKSEMPLER
 • gjenglemte saker
 • pakke sakene sine
SITATER
 • hun var gaat op paa det buret, hvor hun hadde sakerne sine
   (Sigrid Undset: Olav Audunssøn i Hestviken I 273 1925)
 • det var ikke videre morsomt at putte dem ind på den stakkars kroppen, disse våde kolde sagerne
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet II 39 1897)
 • ikke stå og rod i fars sager, Hedvig
   (Henrik Ibsen: Vildanden 215 1884)
 • denne bunke trykte sager [ble] gjort til makulatur
   (Henrik Ibsen: Catilina 10 1875)
 • mobilen … er en enkel og lett liten sak
   (adressa.no 2005)
 • på utsiden av døren … sto det en jukeboks, og inne i den saken lå en skive med Billie Holiday
   (Festbok til Olav Angell 35 Svein Haagensen 2002)
 • ungene i veikanten så storøyd etter en skinnende sak med panserstål i skjermene
   (Thure Erik Lund: Tanger 84 1992)
UTTRYKK
det var saker
muntlig
 det var noe utenom det alminnelige
; det var fine greier
 • han [hadde] en ganske pen [film]samling stående i hylla, mest klassikere. «Casablanca». Bogart og Bergman, det var saker
   (Knut Faldbakken: Turneren 146 2004)
 • jf.
   
  oppe i det fjerne skimtet han endelig et hvitt bakeri; saker
   (Morten Jørgensen: Kongen av København 236 1997)
4.1 
ofte i flertall
 spisevare
; drikkevare
EKSEMPLER
 • søte saker
 • lekre saker
SITATER
 • [middagen] bestaar af kraftige sager
   (H. Schulze: Fra Lofoten og Solør 11 1865)
 • rum og genever og akvavit, fineste saker paa butler og krukker
   (Gabriel Scott: Kilden 152 1918)
UTTRYKK
sterke saker
brennevin
 • han tåler ikke sterke saker
 • hun likte ikke, at hendes mand nød stærke sager
   (John Paulsen: Den lille fru Thea 49 1902)
 • brennevin og hetvin var forbudt. Å drikke sterke saker var altså en forbrytelse
   (Lars Saabye Christensen: Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
4.2 
muntlig, nedsettende
 kvinne
SITATER
 • dekorativ sak den Eva
   (Paul Lorck Eidem: En herre på nye veier 33 1942)
 • jeg har gått forbi Harald to dager på rad. Jeg vil at du skal vite at han sitter på lunsjkafé sammen med en søt, liten sak
   (Tove Nilsen: Kvinner om natten 94 2001)
4.3 
muntlig, eufemistisk, i bestemt form
 
saken
 mannens kjønnsorgan
SITAT
 • [blotteren] spratt fram … og svingte saken sin akkurat som en taktstokk
   (Tove Nilsen: Skyskrapersommer 126 1996)