Søk
sekund 
substantiv
BØYNINGen; sekunden, sekunder
UTTALE[seku´nd], [seku´n:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin secunda, femininum av secundus 'følgende, neste, annen'; jf. tysk Sekunde, italiensk secondo
BETYDNING OG BRUK
musikk
1.1 
annet tonetrinn (i en diatonisk skala)
 | jf. prim, ters, kvart, kvint
UTTRYKK
liten sekund
annet tonetrinn med en halvtones avstand
stor sekund
annet tonetrinn med en heltones avstand
1.2 
intervall som tilsvarer avstanden mellom første og annet trinn i skalaen
; avstanden mellom to nabotoner
1.3 
klang av to toner med en sekunds avstand
fekting
2.1 
2.2 
parade tilsvarende sekund
 | jf. kvart