Søk

skatt

skatt 
substantiv
BØYNINGen; skatter
UTTALE[skat:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt skattr
BETYDNING OG BRUK
forråd, samling av kostbarheter (særlig av edle metaller og edelstener)
SITATER
 • dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger
   (Matt 6,19)
 • dybt i fjeldets øde nat vinker mig den rige skat, – diamant og ædelstene mellem guldets røde grene
   (Henrik Ibsen: Digte 17)
1.1 
i folketro
 jordgravde penger eller kostbarheter (som bare skal kunne heves ved overnaturlige midler og av visse personer)
SITAT
 • skatten sank i dybet igen
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 237)
UTTRYKK
heve en skatt
 | heve skatten
se heve
noe som har en særlig stor verdi
; noe som utgjør en stor rikdom
 | jf. rikdom, klenodium og sammensetninger som bokskatt, kunstskatt
EKSEMPLER
 • havets, naturens skatter
 • våre nasjonale skatter
SITATER
 • jeg [Gud] rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit
   (Hag 2,7)
 • den flittige får rike skatter
   (Ordsp 12,27)
 • bonden har bragt sin skat under tag
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 328)
   | grøden
 • [kone og barn] tyktes for mig en skat så stor
   (Henrik Ibsen: Digte 97)
 • hjertets hele rige skat
   (Henrik Ibsen: Brand 223)
   | rikdom av gode og varme følelser
 • [detektivromaner som] rummer rene skatter av iakttagelse
   (Johan Borgen: Når alt kommer til alt 19)
 • ytterst få menn er klar over hvilken skatt de sitter på med sine kvinnelige kromosomer
   (Ola Bauer: Forløperen LBK)
person som man setter særlig høyt
SITATER
 • jeg så i dig den skat, jeg skulde miste
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 114)
 • [barnepiken Tilla] er en ren skat, en ren perle
   (Sfinx: Vi og Voreses 179)
 • ligne dig, o, verdens skat, med en ækkel gammel kat
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt 156)
3.1 
brukt som kjælenavn (især i tiltale)
EKSEMPEL
 • sov godt, skatten min
SITATER
 • giv tid, min skat
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 222)
 • «takk skal du ha, skatt.» Birgitta lo. «Skatt? Det er det faren min kaller moren min, det»
   (Jo Nesbø: Flaggermusmannen LBK)
 • du, min engel. Min lyslokkede skatt
   (Kirsti Blom: Kitten LBK)
pengeytelse som et lands myndigheter pålegger enkeltpersoner eller institusjoner til dekning av offentlige utgifter
EKSEMPLER
 • heve skattene
 • pålegge skatt
 • legge skatt på en vare
 • iligne skatt
 • forhøye skattene
 • være fritatt for skatt
 • snyte på skatten
 • få igjen penger på skatten
SITATER
 • han nægter at betale mig skatten
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 62)
 • yde kejseren skat
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 70)
 • tilslut var de [dyrene] optalte og skrevne og regnede i skat
   (Jonas Lie: Trold. Ny Samling 190)
 • å komme unna futer og skatter
   (Toril Brekke: Gullrush LBK)
UTTRYKK
direkte skatt
indirekte skatt
før skatt
før skatter er regnet med
 | jf. brutto
 • [banken] fikk et resultat før skatt på 370 millioner kroner
   (dagsavisen.no 23.10.2013)
etter skatt
etter skattetrekk
 | jf. netto
 • resultat etter skatt var 77 millioner i 2005 mot 189 i 2004
   (Prosa 2006/5 LBK)