Søk

slagmark

slagmark 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sted, område hvor det står, har stått et slag
EKSEMPEL
 • slagmarken ved Waterloo
SITATER
 • de døde soldatene lå i dynger på slagmarken
   (Torill Thorstad Hauger: Oppbrudd LBK 1991)
 • den 15. september 1916 ble stridsvogner for første gang brukt på slagmarken
   (Tom Henning Dalbak: Spinn LBK 2000)
UTTRYKK
se ut som en slagmark
 | ligne på en slagmark
være ramponert, uryddig e.l.
1.1 
større område som (ufrivillig) er blitt gjort til åsted for krigshandlinger
SITAT
 • den andre verdenskrigen gjorde Norge både til krigsdeltaker, slagmark og okkupert område i fem år
   (Ørnulf Hodne: Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
muntlig
 sted hvor slagsmål eller tumulter finner, har funnet sted
SITATER
 • [torvet] var den naturlige samlingsplads og slagmark for byens ungdom
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 307)
 • jeg så utover gymsalens slagmark. Jeg brukte over en time mot slutten av hver undervisningsdag på å kjøre inn bukker og dra inn tauverk
   (Kristian Klausen: Akilles LBK 2011)
2.1 
overført
 sted hvor en kamp føres
SITATER
 • overlad slagmarken til mig
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 58 1874)
   | gi saken opp, la meg overta den
 • Roma er en viktig slagmark for den kampen om historien som utspiller seg i Italia idag
   (Simen Ekern: Roma LBK 2011)