Søk

snakke

snakke 
verb
BØYNINGsnakket, snakket, snakking
UTTALE[sna`k:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk snacken, trolig lydord; se også snakkes
BETYDNING OG BRUK
samtale
; prate
 | jf. småsnakke
SITATER
 • nei hold nu munden en stund! Nu vil ogsaa jeg snakke lidt
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 49)
 • [nå] vil vi sammen snakke; men bare om løst og fast
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 109)
 • han snakker så sagte
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker IX 158)
 • [han begynte] at snakke høit med sig selv
   (Gabriel Scott: Blaaskjæl 185 1923)
 • likøren [skjøv] paa og gjorde ham flinkere til at snakke
   (Knut Hamsun: Rosa 36 1908)
 • ti still, når voksne folk snakker
   (Herman Wildenvey: Den nye rytmen 18 1938)
 • Jøss’ som du snakker
   (Henrik Ibsen: Gengangere 8 1881)
 • de bandte stygt og snakkede griset
   (Vilhelm Krag: Min Barndoms Have 75 1926)
 • Mariella: «… dere har ikke sett noe til min mor?» – Agnes: «Hun og Sylvia sitter i salongen og snakker nedfor om Adam»
   (Sigurd Hoel og Helge Krog: Don Juan 28 1930)
UTTRYKK
snakke ut
se ut
snakke i vei
tale ufortrødent, uhemmet, ivrig
snakke vekk
tale ufortrødent, uhemmet, ivrig
 | jf. vekk
snakke løs
se løs
snakke (rett) fra leveren
snakke over seg
tale i villelse
 • så blev han klar, og var ulykkelig over at han hadde snakket over sig
   (Gunnar Larsen: Bull 133 1938)
 • faren [kom] til å snakke over seg mens han lå i febervillelse
   (Karsten Alnæs: Sabina LBK 1994)
snakke om
samtale om
; diskutere
; ta opp
; ta stilling til
 • det kan vi snakke om en annen gang
 • det ble aldri noensinne snakket om at Kåre var syk
   (Gaute Heivoll: Før jeg brenner ned 139 2010)
ikke noe å snakke om
 | ingenting å snakke om
ikke noe å nevne
; ikke verd omtale
; bare bagateller
 • [det var] så forsvindende lidet, du. Ikke nogenting at snakke om
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 31 1896)
 • ingen vind å snakke om
   (Arbeiderbladet 1929/309/1/1)
   | ingen vind av betydning
for ikke å snakke om
se ikke
snakk om
 | du snakker om
muntlig, brukt for å betegne noe som usedvanlig, overordentlig i sin art
 • du snakker om sludder!
 • snak om her var stads!
   (Vilhelm Krag: Min Barndoms Have 4 1926)
 • du snakker om total bom! Her må man ha lyttet for mye til Aps propagandaminister i saken
   (Østlendingen 28.01.2015/27)
 • jf.
   
  en snakker om taalmodighetsprøve
   (Gabriel Scott: Kilden 131 1918)
snakke til noen
tiltale noen
; henvende seg til noen
 • rektor måtte snakke til klassen
   | advare, irettesette
 • han så’ så glubsk ud, at jeg turde ikke snakke til ham
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 166 1892)
snakke hardt til noen
irettesette noen
; kjefte på noen
 • moren måtte snakke hardt til barna
 • han var vennlig, generøs og høflig, og selv om han ledet gruppen av araberne som kom, turte han sjelden snakke hardt til dem
   (aftenposten.no 19.10.2011)
snakke for
være, gjøre seg til talsmann for
 • det var vore lokale forholde han snakked for
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 6 1874)
snakke for seg
tale sin (egen) sak, belegge sine ord
 • [han] snakket snildt for sig
   (Johan Falkberget: Christianus Sextus I 183 1938)
 • danse og snakke for sig, det kan de [sjøfolkene] alle
   (Jonas Lie: Gaa paa! 207 1882)
snakk for deg selv
 (etter engelsk speak for yourself)
uttrykk for at man distanserer seg fra noe som er sagt av en annen
 • snakk for deg selv. Jeg ville aldri gitt opp
   (VG 02.12.1996/1 4 5)
 • snakk for deg selv. Jeg er ikke en dag over 29
   (Dagbladet 09.12.2000/2)
 • «Snakk for deg selv,» sier vi når noen urettmessig tar oss til inntekt for sitt syn
   (Aftenposten 07.01.2001/22)
snakke på
dialektalt
 slå på, ymte om
; snakke om
 • han skal drive handel? – Ja det snakket de paa
   (Knut Hamsun: Markens Grøde II 59 1917)
 • Wærnes har alt snakket indpaa om hans juridiske haandbøker
   (Hans E. Kinck: Foraaret i Mikropolis 249 1926)
snakke attpå
snakke opp ad vegger og ned ad stolper
 | snakke vegger opp og stolper ned
snakke uten opphold, i det uendelige
 | jf. stolpe
snakke fanden et øre av
snakke (noen) etter munnen
si seg enig med noen for å unngå konflikt
 | jf. munn
 • Russlands herre måtte snakkes efter munnen som en farlig månesyk
   (Jens Bjørneboe: Hertug Hans 35 1972)
 • jeg overveier om jeg skal protestere … eller snakke ham etter munnen
   (Linn Ullmann: De urolige 360 2015)
ferdig snakket
ikke mer å si om den saken
 • graut er en norsk verdi det er viktig å verne om. Ferdig snakket. Punktum
   (ranablad.no 10.08.2017)
konferere (med)
; konsultere
EKSEMPLER
 • snakke med legen
 • snakke med en advokat
UTTRYKK
snakke med noen (om noe)
drøfte (noe)
; ta opp (noe) med noen
 • hun ville snakke med meg
 • læreren ville snakke med elevene om de dårlige resultatene
 • der er en nede som gerne vilde snakke et ord med pastoren
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 80 1886)
 • det gikk an å snakke med dem
   (Gabriel Scott: Våren 310 1940)
 • [han] snakket vel med [oksen]
   (Hans Aanrud: Jo-karerne i Skarvangen 62 1923)
   | jf. godsnakke
SITATER
 • der «blev jo snakket en del» om hende og denne Uchermann
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 118 1891)
 • [folk kunne] snakke og skumle om ham
   (Johan Bojer: Samlede verker I 196)
skravle
; prate mye
EKSEMPLER
 • snakke i ett kjør
 • hun snakker og snakker, men sier aldri noe fornuftig
SITATER
 • poeten Fannius, snakket han
   (Hans E. Kinck: Guldalder 184 1920)
 • ud med den manden, som står og snakker så!
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 160 1882)
UTTRYKK
snakkende forsamling
4.1 
komme med tankeløse, lettvinte forslag, påstander e.l.
; prate
SITATER
4.2 
sjelden
 komme med innvendinger
; mukke
SITAT
4.3 
i refleksive uttrykk
EKSEMPLER
 • snakke seg varm
 • snakke seg sint
 • snakke seg hes
 • snakke seg inn i en sak
SITATER
 • han snakket sig harmere og harmere paa de smaas vegne
   (Hans E. Kinck: Sneskavlen brast I 260 1918)
 • [hun vil] snakke sig ifra mit ærend
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 57 1874)
   | vri seg unna ved prat, snakk
UTTRYKK
snakke seg opp
tale til man blir ivrig
4.4 
etterfulgt av direkte objekt
EKSEMPLER
 • snakke noen fra noe
 • snakke noen til fornuft
 • snakke noen til rette
SITATER
UTTRYKK
snakke noen rundt
snakke noen til noe
overtale noen til noe
 • Sigrid Undset: Husfrue (1923) 235
snakke noen noe for
foreldet
 prøve å innbille noen noe
; overtale noen til noe
 • hvad fru Kirsten har snakket Jer for, maa I aldrig tro
   (Henrik Ibsen: Samlede verker III 198)
snakke noe bort
bagatellisere, dekke over, lede oppmerksomheten bort fra ved omsvøp, uvedkommende bemerkninger eller utredninger
 • enhver sak kan snakkes bort
   (Morgenbladet 1934/243/12/3)
innprente
; forkynne
SITATER
 • du fik det jo nokså travelt med at snakke moral for mig
   (Ronald Fangen: Nogen unge mennesker 53 1929)
 • snakke fornuft
   (Gabriel Scott: Kilden 180 1918)
fremføre ord og setninger ved hjelp av stemmen
EKSEMPLER
 • snakke langsomt
 • hun snakker så fort at det er vanskelig å forstå det hun sier
UTTRYKK
snakke rent ut av posen
se pose
snakke i munnen på noen
se munn
(kunne) frembringe ord eller språklyder ved hjelp av taleorganene
; (kunne) uttrykke seg ved hjelp av tale
; bruke sin taleevne
 | jf. tale
EKSEMPLER
 • barnet hadde ikke lært å snakke
 • snakke gebrokkent
UTTRYKK
snakke rent
se ren
snakke bakvendt
bevisst eller ubevisst bytte om ord eller deler av ord
 | jf. forsnakke
 • når man sier «bake snakkvendt», snakker man bakvendt
snakke sort
7.1 
uttrykke seg i en bestemt språkform
EKSEMPLER
 • snakke dialekt
 • snakke fransk
SITATER
samtale om
; drøfte
; diskutere
EKSEMPLER
 • snakke forretninger
 • snakke fag
SITATER
 • herrerne skal snakke forretninger
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker IV 197)
 • [man] snakker litteratur
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 250 1891)
 • [man] drak kaffe og snakkede brand
   (H. Wiers-Jenssen: Krøniker fra den gamle By 165 1916)
 • snakke hval
   (Morgenbladet 1940/302/12/3)
   | om hvalfangst
 • Masson kommer som vanlig for å røyke sigarer og høre Chopin og snakke kvinnfolk
   (Axel Jensen: Ikaros 83 1957)
 • de snakket roser, rododendron, surhetsgrad og gjødsling
   (Pål Gerhard Olsen: Si bare ett ord 124 2017)
forhandle
; være i dialog
; være i kontakt
SITATER
 • kommunen nekter å snakke med oss
   (nrk.no 13.04.2014)
 • hele premisset for å ikke snakke med Putin er at han er en slags irrasjonell aktør med ekspansive ambisjoner som må stoppes
   (dagbladet.no 23.09.2014)
10 
ytre
; uttale
; si
EKSEMPEL
 • snakke sant
UTTRYKK
snakke tull
prate tull
; vrøvle
 • et sted der en kan sitte med øl etter øl til seint på kveld og snakke tull
   (Per Petterson: Til Sibir LBK 1996)
11 
si (klart, tydelig) hva man mener eller ønsker
; komme ut med språket
EKSEMPLER
 • han ville ikke snakke
 • snakk (ut)!
12 
være snakk om
; dreie seg om
; gjelde
; være spørsmål om
EKSEMPLER
 • fysisk aktivitet er viktig når vi snakker helse
   | når det gjelder helse
 • vi snakker her om et helt annet nivå
 • vi snakker store penger
SITATER
 • vi snakker onde trollmenn, demoner og spøkelser. Sleng inn en dose romantikk og drama, så er vi der
   (p3.no 04.09.2011)
 • vi snakker om liv og helse, vi snakker om hele byer og tettsteder og vi snakker om områder av nasjonal verdi. Det er ikke urimelig at storsamfunnet bidrar
   (aftenposten.no 04.02.2014)
 • vi snakker her om et ganske unikt tilfelle
   (tv2.no 21.09.2014)
 • sjekk utsikten fra spaavdelingen her, vi snakker 37. etasje!
   (Renate Nedregård: Mirakel 64 2011)
 • − Vi snakker kanskje femten feite som skal fordeles på teamet
   (Ulrik Høisæther: Pokerfjes 196 2011)
13 
overført
 frembringe lyder som kan minne om tale
13.1 
om fugler
 etterligne menneskelig tale
 | jf. pludre
EKSEMPEL
 • en papegøye som kan snakke
SITAT
14 
overført, om dyr
 kommunisere
; uttrykke seg
SITAT
 • dyr snakker sammen på fire forskjellige måter: lyd, lukt, utseende og bevegelse. Dyr har også ulike dialekter. En bie i Italia bruker et litt annet språk enn en bie i Tyskland, mens delfiner snakker samme språk verden over
   (nrk.no 03.10.2004)
15 
overført
 kommunisere
; ha kontakt (med)
SITATER
 • nå kan vi konstatere at muskler snakker sammen gjennom nervesystemet, og at de ulike musklene kan overta hverandres funksjoner
   (forskning.no 08.02.2010)
 • maskiner og systemer snakker sammen
   (forskning.no 14.06.2012)
 • appen snakker med PC-en din via trådløst nettverk
   (aftenposten.no 16.02.2012)