Søk

spade

spade 
substantiv
BØYNINGen; spaden, spader
UTTALE[spa:`də]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt spaði (i tilnavn og sammensetningen jarnspaði 'spade eller flat liten stang av jern')
BETYDNING OG BRUK
håndredskap av blad (vanligvis av stål) på skaft, brukt til graving o.l.
 | jf. skuffe, hagespade
EKSEMPEL
 • arbeide med hakke og spade
SITATER
 • mit sværd jeg for en spade sælger
   (Henrik Ibsen: Catilina 55 1875)
   | jeg oppgir krigeryrket og blir bonde
 • spae og hakke og øx
   (Hans E. Kinck: Hugormen 113 1898)
 • du svinger støvkluten, og jeg bruker spaden
   (Øvre Richter Frich: Den gyldne pest 55 1914)
 • ved hjelp av en spade hadde han bygget opp et hopp på oversiden av jernbanelinjen
   (Odd Selmer: Og verden var som ny 44 1992)
 • han går i gang med spade og krafse og river av en drøy fot torv
   (Roy Jacobsen: De usynlige LBK 2013)
UTTRYKK
stikke/sette spaden i jorden
også overført
 påbegynne et (stort) bygge- eller anleggsarbejd
 | jf. spadestikk
kalle en spade (for) en spade
 (jf. engelsk call a spade a spade)
nevne en ting ved dens rette navn (uten eufemisme eller forblommede uttrykk)
; si sin mening direkte
 • man bør kalle en spade for en spade
   (VG 27.12.1965/11)
 • jeg vil gjerne kalle en spade en spade. Kirken har ikke uttalt seg klart nok når det gjelder papirløse ekteskap
   (VG 05.02.1976/62)
 • «la oss kalle en spade en spade: USAs politikk overfor den israelsk-palestinske konflikten er sinnssyk,» skriver Thomas L. Friedman
   (Christian Borch: Ramis vei LBK 2005)
mengde (jord, sand e.l.) som man kan ta på en spade
 | jf. spadefull
EKSEMPEL
 • kaste tre spader jord på en kiste
SITAT
 • [hun] slængte spaerne med jord
   (Hans E. Kinck: Livsaanderne 79 1906)
mest i sammensetninger
 (kjøkken)redskap bestående av et (bredt) blad med skaft, til forskjellig bruk