Søk

spre

spre 
verb
BØYNINGspredte, spredt, spredning
UTTALE[spre:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
trolig fra middelnedertysk sprēden, jf. dansk form sprede, av gammeldansk sprethæ, trolig fra middelnedertysk; se også spredning, spredt
BETYDNING OG BRUK
bre, strø, fordele (over et visst område)
EKSEMPLER
 • spre gjødsel
 • spre høy til tørk
SITATER
 • [han] løfter instrumentet med begge hender, fingrene spredt på klaffene
   (Olav Angell: Oslo i skumring LBK 1991)
 • spre massen jevnt utover et stekebrett med bakepapir på, bruk kniv eller stekespade
   (Gunn Helene Arsky: Spis deg ung LBK 2010)
UTTRYKK
spre for alle vinder
se vind
1.1 
i biljard
 starte spillet (ved å støte den hvite kulen inn i de andre, så de fordeles utover bordet)
SITAT
 • jeg skulle få lov til å spre, noe jeg trodde bare betydde å mose den hvite ballen alt man kunne inn i alle de andre
   (Sverre Henmo: Dødsern 27–28 2000)
1.2 
ofte med ut
 folde, spile ut
; slå, bre ut
EKSEMPEL
 • spre sine vinger (ut) til flukt
SITAT
 • [Stellas lokker] sprede sig til brede, brune ørnevinger ud
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 38)
1.3 
litterært
 la (særlig smitte, sykdom e.l.) bre seg, få innpass
SITATER
 • du spreder gift udi min barm
   (Henrik Ibsen: Samlede verker I 267)
 • skjære tommelen av seg for at koldbrannen ikke skal spre seg
   (Vigdis Hjorth: Hva er det med mor 106 2000)
1.4 
(frembringe og) utbre (særlig lys, skygge, duft, klang) i rommet
EKSEMPEL
 • lampen sprer lyset godt
SITAT
 • et troldomsgarn, som magtede lys over øjet at sprede
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 75 1883)
1.4.1 
fysikk, om prisme e.l.
 bryte og derved utbre (lysstråler)
1.5 
ved meddelelse, forkynnelse
 utbre
; forplante
EKSEMPLER
 • spre rykter
 • spre opplysning, informasjon
SITATER
 • det er mere end en lære [Kristus] har spredt ud over verden
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 223 1873)
 • det spredes ud, at den unge grev Sture har været på Østråt
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 72 1874)
   | gjøres kjent (ved rykter)
 • [vi] har faat et indtryk av hvor vidt denne digtning er spredt
   (C.J. Hambro: Taler 07 1931)
 • nyheten [om freden] spredde seg fort
   (Ørnulf Hodne: Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
1.5.1 
i en videre krets fremkalle, vekke (stemning, tilstand)
; fremkalle
EKSEMPLER
 • spre glede om seg
 • spre død og fordervelse
SITATER
 • sprede velvære i så vid en kreds, som muligt
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 42 1877)
 • desperat morder sprer redsel i Lugano
   (Tidens Tegn 1934/220/7/7)
 • når jeg tenker på den tiden, kjenner jeg varmen spre seg
   (Kjetil Stensvik Østli: Politi og røver LBK 2009)
splitte, oppløse (flokk, gruppe)
EKSEMPEL
 • menneskemassen ble spredt av politiet
2.1 
refleksivt
 
spre seg
,
spredes
om flokk, gruppe
 gå fra hverandre
; oppløse seg
SITATER
UTTRYKK
spre seg ad
2.2 
fordrive, forjage (især tåke, mørke e.l.)
; splitte og derved tilintetgjøre
EKSEMPEL
 • vinden sprer skyene
SITATER
 • stormen spreder ensomt rede
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I,1 55)
 • livende luft vilde sprede de kvalme dunster
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 146)
 • med kys hun skal enhver din kummer sprede
   (Henrik Ibsen: Catilina 42 1875)
 • hvælvets mørke spredtes af en stråle-strøm
   (Henrik Ibsen: Catilina 139 1875)
 • jeg beder dernæst om at maatte faa give Dem mit portræt, – væsentlig forat sprede det triste indtryk, De maaske har faaet om mig
2.3 
rette (krefter, arbeid, virksomhet e.l.) mot flere mål samtidig
EKSEMPLER
 • spre sine krefter og interesser
 • spre sine stemmer ved et valg
SITAT
 • folk dømmer nu, det ser jeg godt, mit virke kun som spredt og småt
   (Henrik Ibsen: Brand 145 1885)
2.3.1 
gi nye retninger, avledning for (tanke som stadig og pinefullt opptar en)
 | jf. adspre
EKSEMPEL
 • spre tankene
2.3.2 
om syssel
 legge beslag på (person eller tid, energi, interesse) på bekostning av viktigere gjøremål
; distrahere
 | jf. tankespredt
SITAT
 • du synes ikke at alle de anstalterne der inde på loftet drar dig bort og spreder dig for meget?
   (Henrik Ibsen: Vildanden 127 1884)
2.3.3 
refleksivt
 
spre seg
om person
 være opptatt av flere gjøremål, eller interesser på én gang (og derved splitte, svekke sin energi)
EKSEMPEL
 • spre seg for mye
IT
 plassere to fingre på en trykkskjerm og (utføre kommando ved å) dra dem fra hverandre (f.eks. for å utvide skjermbildet)