Søk
stige 
verb
BØYNINGsteg, steget, stigning
UTTALE[sti:`gə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt stíga; se også stigning
BETYDNING OG BRUK
om person
 bevege seg, forflytte seg med et enkelt (langt) skritt (eller med noen få skritt)
; tre
EKSEMPLER
 • stige over et gjerde
 • stige opp på noe
 • stige ned fra en trapp, en talerstol
 • stige i land
 • stige i salen, til hest
SITATER
UTTRYKK
stige av
gå av, ut, ned fra (fremkomstmiddel)
 | jf. avstigning
 • stige av hesten, av salen
 • stige av sykkelen
stige på
særlig bruk i imperativ
 gå inn (i), om bord (i)
 | jf. påstigning
 • stige på et tog, en trikk
 • vær så god og stig på
 • så hyggelig at dere kom, stig på!
 • stig kun paa, jomfru!
   (Jonas Lie: Rutland 22 1880)
   | om bord
 • stig paa, I kirkefolk!
   (Hans E. Kinck: Driftekaren 145 1908)
   | tre nærmere, fortsett videre
 • jeg har en dråpe whisky. Stig på
   (Peter Bendow: Med egen inngang 18 1933)
 • stige på nattoget i Trondheim
   (Geir Pollen: Når den gule solen brenner LBK 2002)
 • stig på, sier Jørn, og åpner døra
   (Hilde Stålskjær Osen: Vi bare kjører, så ser vi 7 2018)
stige om
sjelden
 gå over i et annet fremkomstmiddel
 | jf. omstigning
 • stige om i et annet fly
   (VG 19.05.1954/3)
stige opp
litterært, sjelden
 opptre
 | jf. tre
 • min bror vilde komme og stige op mod mig
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Kong Eystejn 67 1932)
1.1 
gå, bevege seg (særlig oppover eller nedover)
 | jf. bestige
EKSEMPEL
 • stige ned i dalen
SITATER
 • [hun] stiger op ad bakken
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 83 1899)
 • jeg stiger på ny til fjelds
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 31 1883)
 • overført
   
  [de] fant det under teatrets verdighet å stige ned til en så lettlivet genre
   (Nationen 1938/109/3/2)
   | nedlate seg til
1.2 
i absolutt bruk; sjelden
 stadig gå
; gå hit og dit
; tråkke
SITATER
 • Kristen Henivangen og en husmann … steg etter en og samme tiuren
   (Carl Vestaberg: Rev 9 1929)
 • [fiskerne] stampet og steg utenfor disken
   (Jens Hagerup: Sommernatt i Nordland 53 1934)
(langsomt) bevege seg, flytte seg, gå oppover, heve seg
EKSEMPLER
 • stige opp
 • stige til værs
 • flyet steg til 3000 meters høyde
 • elven, vannet, vannstanden stiger
 • solen stiger på himmelen
SITATER
UTTRYKK
stige frem
tre frem, dukke opp (for synet)
 • ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 45)
 • frem for mit syn stiger duggede sletter
   (Nils Collett Vogt: September-Brand 28 1907)
stige noen til hodet
se hode
2.1 
om landskap, terreng
 gå gradvis oppover
; heve seg
EKSEMPEL
 • dalen stiger jevnt nordover
SITATER
2.2 
heve seg (i regelmessig, bølgende bevegelse)
SITATER
 • barmen faldt og steg
   (Henrik Ibsen: Digte 112 1875)
 • sorte smaaskjær og holmer steg og sank i havdønningen
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 12 1907)
 • [jeg] ønsker å se de brune og orange glentene synke og stige på utspilte vinger
   (Stig Holmås: Lampeskjermer LBK 1998)
2.3 
om lyd
 heve seg
; (begynne å) lyde
SITATER
2.4 
om tone, stemme
 bevege seg oppover i toneleie
; bli høyere
2.5 
om tanke, følelse e.l.
 reise seg
; dukke opp
EKSEMPEL
 • minnene steg frem
SITATER
 • sælsomme tanker steg op herinde
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 15 1883)
 • der steg et raseri op i Petra
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 648)
 • da vil spørgsmål i os alle stige
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 47)
 • samtidig steg der i meg som en … en harme over at presten i sin tale helt overså det som var min livsgjerning: Maten, klærne, husvarmen … Det var ikke legemer jeg hadde å hanskes med, det var kropper
   (Ragnhild Nilstun: Min lange reise ender her LBK 2007)
 • hun kjenner kvalmen stige
   (Selma Lønning Aarø: Hennes løgnaktige ytre 222 2016)
bli høyere, tilta, øke, vokse (i mengde, størrelse, grad eller intensitet)
EKSEMPLER
 • prisene har steget
 • eiendommen har steget i verdi
 • spenningen stiger
SITATER
 • aktierne steg og faldt omtrent i samme forhold som udbyttet
   (Aftenposten 21.08.1869/1)
 • ejendomspriserne steg
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 124 1877)
 • [natten] steg og steg i skønhed
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 293)
 • tallet av drepte steg fra minutt til minutt
   (Nationen 1933/128/1/4)
 • efter hvert som måneden gik, steg temperaturen
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 362 1897)
 • [larmen] stiger, bestandig stiger
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Sigurd Slembe 93 1862)
 • mistanken steg til overbevisning
   (Jonas Lie: Rutland 8 1880)
 • forsamlingshuset var snart så fullt at varmen steg til sommertemperatur
   (Maja Lunde: Bienes historie 132 2015)
3.1 
i adjektivisk presens partisipp
 
stigende
 økende
EKSEMPLER
 • stigende spenning
 • stigende etterspørsel
 • stigende interesse
SITATER
 • behovet for tonnasje har vært påtagelig stigende
   (Dagbladet 1933/281/16/4)
 • stigende ævne
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 137)
 • stigende civilisation
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 134)
 • stigende klager over vandmangel
   (Jonas Lie: Faste Forland 25 1899)
 • stigende angst
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 206)
 • stigende gæring
   (Henrik Ibsen: Brand 228 1885)
 • fru Borkman (stigende): «Der lever en hævner, du!»
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 14 1896)
   | i voksende lidenskap
om gradmåler, registreringsinstrument
 vise oppadgående bevegelse (av søyle i glassrør, av viser e.l.) på skala med gradinndeling (for temperatur, trykk e.l.)
EKSEMPLER
 • termometret stiger
   | viser høyere temperatur
 • barometret stiger
   | viser høyere lufttrykk (oftest som varsel om pent vær)
heve seg, nå oppover (videre, høyere) (i anseelse, rang, kunnskap, dyktighet, verdi e.l.)
EKSEMPLER
 • stige i noens aktelse
 • offiseren steg i gradene
SITATER
5.1 
litterært, sjelden
 (igjen) heve seg, nå opp (til sunnhet, normal sinnstilstand e.l.)
SITAT
 • kongen steg til vidskap og lod fare alt vanvid
   (Gustav Storm (oversetter): Kongesagaer side 75 1900)
   | kom til fornuft igjen