Søk

studere

studere 
verb
BØYNINGstuderte, studert, studering
UTTALE[stude:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt stúdera, fra latin studere 'legge vinn på, legge seg etter (boklige, lærde sysler)'
BETYDNING OG BRUK
grundig, systematisk lese vitenskapelig litteratur, faglitteratur
; utdanne seg, forberede seg (til eksamen, embetseksamen) i et fag (ved universitet eller høyskole)
; drive vitenskapelige studier
 | jf. forske
EKSEMPLER
 • studere flittig hele semesteret
 • han studerte hjemme et helt semester
   | han leste til eksamen på egen hånd
SITATER
 • v. Eberkopf: «Og De har ingentid studeret?» Peer Gynt: «Jeg er, som jeg Dem før har sagt, en blot og bar autodidakt.»
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 122)
 • [jeg] har kunnet arbejde og studere, – alt efter egen lyst
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 42 1895)
 • du [Foldal] vilde være digter og så brød du dine studeringer af
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XIII 153)
 • studeringer og forsøg
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker VII 65)
 • [han lot] ikke til at ville drive det videre paa den studerende bane
   (Jonas Lie: Samlede Digterverker I 171)
   | i studiene, som student
 • han, som vi alle skal hjælpe frem til studeringerne
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 558)
 • han havde bestemt sig for at nytte sin overflødige tid til at studere
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 76 1907)
 • naturligvis skulde jeg både i Tyskland og Frankrike «studere videre»
   (Vilhelm Dybwad: Glade minner fra spredte år 14 1950)
 • han hadde … aldri vært i teater før han kom til Christiania for å studere
   (Toril Brekke: Sara 150 2001)
 • jeg vet at jesuittenes studenter fra lenger nord i Europa gjerne plasseres i Germanicum – hvis de skal studere der i byen
   (Vera Henriksen: Klangen av en lutt 31 2001)
 • kanskje kjente hun ham godt, for de hadde studert sammen
   (Finn Carling: Tilbake fra intet. Reisen til Rimini 201 2006)
 • jeg drømte alltid om å studere i Oslo da jeg var ung
   (Gaute Heivoll: Før jeg brenner ned 138 2010)
 • Cathrine sier hun skal … finne seg en hybel, begynne å studere
   (Ketil Bjørnstad: Til musikken LBK 2004)
 • hun bodde i byen og studerte
   (Ingvild H. Rishøi: La stå (2015) 80)
UTTRYKK
studere til
utdanne seg til
 • [han] hadde studert til sakfører
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 164 1920)
 • spøkefullt
   
  han studerte til å bli hundre år
   (Aksel Sandemose: En sjømann går i land 310 1931)
 • studere til ingeniør
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet 59 1994)
 • han kunne studere til prest
   (Jo Nesbø: Karusellmusikk 48 2001)
1.1 
med objekt som angir fag
EKSEMPEL
 • studere medisin, filosofi, historie
SITATER
 • Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VIII 554
 • Har De [Kroll] studeret filologi i Deres unge dage?
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 33 1886)
 • [faren] hadde fått ham til å studere filologi i Berlin
   (Peter Serck: De andres rom LBK 2004)
 • du kunne … valgt å studere astronomi og matematikk i stedet for teologi
   (Sigmund Jensen: Hvite dverger, svarte hull 91 2002)
1.2 
substantivert presens partisipp
 
studerende
nå sjelden eller litterært
 student
SITATER
 • [familier er som regel] heldigere økonomisk stillet end de fleste af de enlige unge mennesker, … studerende o.s.v., som kommer herned
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 321)
 • ta spranget fra sin egen private verden og inn blant den store hopen av studerende
   (Hans Petter Blad: De nysgjerrige 24 2005)
1.3 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
studert
 som har vitenskapelig, faglig utdannelse
 | jf. halvstudert
SITAT
 • han er en vel studeret mand i hvad som angaar al slags lærdom
   (Knut Hamsun: Rosa 308 1908)
(gjennom lesing, undersøkelse, observasjon) sette seg grundig inn i
; granske
; utforske
SITATER
 • studere Landstads samling af «Norske folkeviser»
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug XII 1883)
   | fra forfatters fortale
 • Erhart har [fru Wilton] nu formelig studeret. Sådan rigtig tilbunds, – ind i sjælen
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 36 1896)
 • [han hadde] bosat sig her alene for til bunds at studere forholdene
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker IV 127)
 • studere livet
   (Magnhild Haalke: Syv år ved havet 161 1943)
 • man er ikke alene på banen vet du, man er et lag. Nå kan du studere og lære
   (Beate Grimsrud: Å smyge forbi en øks 169 1998)
 • han skulle … studere mønstrene på Vasilijkatedralens løkkupler
   (Jan Kjærstad: Oppdageren 14 1999)
 • jeg [hadde] studert trikkerutene som hang ved leskuret nøye
   (Dag Solstad: 16.07.41 LBK 2002)
 • nå åpnet jeg Bibelen min og begynte å studere den
   (Jon Michelet: Brev fra de troende LBK 2008)
 • det var mulig å studere tidsalder etter tidsalder i et snitt gjennom løsmassene fra mellomistiden
   (Bergen byleksikon (2009) 17)
 • han fortsatte den nitide studeringen av huden, hender, negler
   (Jorun Thørring: Tarantellen LBK 2007)
 • han studerer menyen nøye
   (Helga Flatland: En moderne familie 11 2017)
2.1 
iaktta, betrakte oppmerksomt, interessert, kritisk, nøyaktig
EKSEMPEL
 • barna studerer julegavene grundig
SITATER
 • naar min prinsesse kommer, tager jeg min lorgnet op og studerer hende
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 156 1891)
 • jeg spiller henne og studerer henne
   (Vigdis Hjorth: Hva er det med mor 36 2000)
 • [de] stanser for å studere hva folk har mistet eller kastet
   (Tore Stubberud: Kjøtt i mørke 31 2003)
 • han kan gå omkring, uforstyrret, og studere lokalitetene
   (Vigdis Hjorth: Om bare 121 2001)
forberede seg på ved å lære utenat, memorere (tale, rolle e.l.)
; innøve
SITATER
 • [presten] studerede sin prædiken i kontoret
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 54 1882)
 • studerede taler
   (Jonas Lie: Den Fremsynte 112 1873)
3.1 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
studert
foreldet
 affektert
 | jf. utstudert
SITAT
 • nogle fandt røstens udtryk for tyndt; andre fandt dødsskriget altfor studeret
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 222)
mest muntlig
 grunne
; spekulere
; lure
; fundere
EKSEMPEL
 • studere på, over noe
SITATER
 • [han stod] og studerede over, hvad han gjorde bedst i
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter III,3 646)
 • hvad er det, De står og studerer på, Ekdal?
   (Henrik Ibsen: Vildanden 18 1884)
 • studeringer paa de ting, som er oventil
   (Jonas Lie: Trold. Ny Samling 89 1892)