Søk

svakhetssynd

svakhetssynd 
substantiv
BØYNINGen
BETYDNING OG BRUK
religion
 synd begått på grunn av svakhet, menneskelig ufullkommenhet
; skrøpelighetssynd
SITATER
  • Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VII 89
  • Johannes Thrap-Meyer: Egoister 166