Søk

svakhetssynd

svakhetssynd 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
religion
 synd begått på grunn av svakhet, menneskelig ufullkommenhet
; skrøpelighetssynd
SITATER