Søk

synkretisme

synkretisme 
substantiv
UTTALE[synkreti´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via nylatin syncretismus, fra gresk synkretismos avledet av synkretizein, sammensatt av syn-; se syn-; og kretizein 'snakke som en kreter'; jf. tysk Synkretismus, engelsk syncretism, fransk syncrétisme
BETYDNING OG BRUK
religionshistorie
 blanding, sammensmeltning av (elementer fra) forskjellige religioner
SITAT
  • de fleste levde i en mer diffus synkretisme hvor grenselinjene aldri var tydelig markert
     (Trond Berg Eriksen: Augustin 74 2000)
1.1 
teologi
 bestrebelse etter å forene, skape forståelse og gjensidig anerkjennelse mellom kirkesamfunn
språkvitenskap
 sammenfall av to eller flere bøyningsformer (især kasusformer) i et paradigme