Søk

synode

synode 
substantiv
BØYNINGen; synoden, synoder
UTTALE[syno:`də]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via latin synodus 'møte', fra gresk synodos 'sammenkomst', sammensatt av syn-; se syn-; og gresk hodos 'vei'
BETYDNING OG BRUK
kirkevesen, om katolske og ortodokse forhold
 kirkemøte, konsil med biskoper som stemmeberettigede
SITATER
  • en synode måtte tre sammen for å bringe orden i rekkene igjen
     (Elsbeth Wessel: Wien 66 1999)
  • en rekke kjetterske utbruddsforsøk la en annen vekt på én av partene i Treenigheten enn Kirkens konsiler og synoder hadde bestemt
     (Trond Berg Eriksen: Augustin 284 2000)
kirkevesen, om protestantiske forhold
 styrende organ for et kirkesamfunn, som har med representanter for legfolket
SITAT
  • overhode for den norske evangelisklutherske synode i Amerika
     (Bokken Lasson: Livet og lykken 26 1940)