Søk

tvetydig

tvetydig 
adjektiv
BØYNINGtvetydig
UTTALE[tve:`tydi]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter tysk zweideutig, etter middelalderlatin aequivocus 'med samme navn; som har to betydninger'; jf. tyde, prefikset tve- og suffikset -ig
BETYDNING OG BRUK
som kan forstås, tolkes på to (eller flere) måter
EKSEMPEL
 • et tvetydig svar
1.1 
som det er vanskelig å si noe sikkert om
; motsetningsfull
; ambivalent
; gåtefull
SITATER
 • kvinnene er noen tvetydige skapninger
   (Espen Haavardsholm: Ikke søkt av sol LBK 1994)
 • jeg så for meg Sigrids tvetydige sorg da hun stod i trappen på Besserud
   (Lars Saabye Christensen: Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
som på en skjult måte (med hentydninger, tonefall e.l.) stiller (noe eller noen) i et uheldig lys, virker mistenkeliggjørende eller nedsettende
SITATER
 • tal lidt tvetydigt om mig
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 186 1874)
 • han roste [den avdøde] saa tvetydig og ondskapsfuldt, at det egget grossereren til at oplyse, han var av familien
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger III 290)
 • de var begge like tvitydige i dette væv av indfulhet, av narreri, nap paa kroken, flirt
   (Knut Hamsun: Men livet lever II 10 1933)
som antydende, skjult spiller på eller har sammenheng med det seksuelle eller det erotiske
SITATER
 • uagtet den tvetydige nattesværmen ogsaa her [på Voss] finder sted iblandt ungdommen, synes dog udsvævelser i omgangen imellem begge kjøn at være meget sjeldne
 • halvnakne fruentimmer sang tvetydige viser
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 337 1920)
 • [hun ble ikke] forstyrret av et tvetydigt smil eller nærgaaende blik
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 67 1884)
 • [hun] sætter i en tvetydig knis
   (Hans E. Kinck: Driftekaren 239 1908)
 • [han] slo alltid de samme tvetydige vitser
   (Terje Stigen: Monolitten LBK 1988)
som man har grunn til å se på med skepsis
; mistenkelig
SITATER
 • en falsk og tvetydig stilling
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 79 1886)
 • denne velvillige glemsel af hans tvetydige fortid
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 119)
 • Jens [hadde] faaet indtryk af, at han var en tvetydig fyr
   (Rudolf Muus: Ole Høilands Penge 30 1898)
4.1 
om person, virksomhet e.l.
 som har et tvilsomt rykte
SITATER
 • Ellef Bomhoff, der har været høker, klubvært paa Moss og conditor i Christiania, en profan og temmelig tvetydig caracter
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 489)
 • personen var just ingen stakkel, men en pengegraadig tvetydig karl
 • [De] kalte mig «et tvetydigt fruentimmer»
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Leonarda 17 1879)
 • et tvetydigt hotell
   (Hans E. Kinck: Doktor Gabriel Jahr 145 1902)
 • en tvetydig politiker
   (Carl Nærup: Illustreret norsk Litteraturhistorie 15 1905)