Søk

utvikle

utvikle 
verb
BØYNINGutviklet, utviklet, utvikling
ETYMOLOGI
fra dansk udvikle, etter tysk auswickeln, entwickeln, opprinnelig etter latin evolvere, grunnbetydning 'rulle, velte (noe) ut'; jf. ut og vikle; se også utvikling
BETYDNING OG BRUK
litterært, nå sjelden
 vikle, folde (noe) ut (av noe)
SITATER
 • et hvidt menneskepar udvikler sig slumrende i mulden
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II,2 62)
 • [han] vil udvikle nogle papirer
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker IV 341)
 • overført
   
  [de skjønne bilder] som af hvert et græsstraa sig udvikle
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter IV 47)
få til å komme frem eller bli til
; la vokse frem
; (gradvis) frembringe, fremstille
; skape
; danne
EKSEMPLER
 • utvikle en idé, en strategi
 • utvikle nye metoder, nye produkter
SITATER
 • de skumle sky’er, som hine trendes planer … udviklede
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VI 29)
 • [han streber at] udvikle det deri [i bildet] værende guddommelige
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter V 274)
 • han udviklede, hvorledes smaakræfterne, naar de forenes, kunne løfte store byrder; og derfra kom han inn paa dagens tema
   (Alexander L. Kielland: Nye Novelletter 24 1880)
 • den [oppgaven] at udvikle kristenmennesket i os selv
 • 90–93 % af den varme som den brugte petroleum teoretisk var i stand til at udvikle
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet II 20 1897)
 • alle disse onde drifter, som jeg havde faaet i arv og som min opdragelse havde udviklet
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 249)
 • der anvendes autogenskjæring, som gjerne utvikler giftige blydamper
   (Dagbladet 1933/164/2/6)
 • stipender skulle anspore fattige oppfinnere til å utvikle fruktbare ideer
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • for å øke anvendbarheten av flyet ble det tidlig utviklet en amfibievariant
   (Vera Henriksen: Luftforsvarets historie 2 165 1996)
2.1 
(gradvis) få til å oppstå, vokse frem hos en selv
; (gradvis) begynne å ha, utvise eller være preget av
SITATER
 • jeg skal udvikle en forbausende perfectibilitet
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II,3 58)
 • før han visste av det, utviklet han en iver, som gjaldt det at omvende hende til sine synsmaater
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger II 36)
 • det er en for uindviede besynderlig virksomhed denne mand udvikler
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 298)
 • ironisk
   
  en kviset og småfeit kar som vil utvikle en anselig ølvom før han blir tretti
   (Atle Næss: Opp fra det absolutte nullpunkt LBK 1985)
 • arbeiderbevegelsen, som har hatt radikalitet som kjennetegn i økonomiske spørsmål, utviklet en sterk konservatisme hva konformitet angår
   (Karin Sveen: Klassereise 26 2000)
 • [han hadde] utviklet en aversjon mot den konforme vellykkethet
   (Tove Nilsen: Amazonaspornografen 163 1991)
2.1.1 
gradvis begynne å lide av (sykdom e.l.)
EKSEMPLER
 • utvikle en sykdom
 • utvikle allergi
SITATER
 • hun trengte legemidler … Skulle hun utvikle avhengighet?
   (Marita Liabø: Mafia LBK 2004)
 • risikoen for å utvikle karsykdom i hjertet
   (Sofie Hexeberg og Gunn-Karin Sakariassen: Frisk med lavkarbo LBK 2011)
2.2 
refleksivt
 
utvikle seg
,
utvikles
 (gradvis) fremkomme eller oppstå
; vokse frem
SITATER
få til å endre seg i en bestemt retning, især mot noe mer komplekst, modent, fullkomment e.l.
; (gradvis) omdanne (til noe bedre)
; forbedre
EKSEMPLER
 • utvikle evnene, ferdighetene sine
 • utvikle et lands økonomi
 • utvikle eiendom
SITATER
 • [selvstyret] er det, som udvikler evnerne og kundskaben og selvfølelsen
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 53 1882)
 • udvikle og klarne hendes tankeliv
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 149 1888)
 • ledighet til at dikte piecer og utvikle sin aand
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 15 1923)
 • et fruentimmer, som virkelig har evner i en eller anden retning – og kjender til glæden ved at utvikle dem
   (Sigrid Undset: Jenny 229 1911)
 • han vilde utvikle sig til en riktig spisborger
 • [de to okkupasjonsmaktene var] enige om å utvikle Korea til en selvstendig, demokratisk stat
   (Arbeiderbladet 1950/297/4/2)
 • håpet var … å dra mer nytte av hverandre, utvikle hverandre og samle kreftene i samme retning
   (Gunstein Bakke: Kontoret LBK 2000)
 • vi einstøingene som ikke er istand til å gripe vår egen karriere, begynne å utvikle den
   (Ketil Bjørnstad: Til musikken LBK 2004)
3.1 
refleksivt
 
utvikle seg
,
utvikles
 (stadig) gå over i nye (mer komplekse, modne, fullkomne) former
; endre seg gradvis (gjennom stadig høyere, mer kompliserte former, mot det endelige stadium)
EKSEMPLER
 • slik som saken har utviklet seg …
 • situasjonen utviklet seg tilfredsstillende
 • de europeiske samfunn utviklet seg raskt i det nittende århundre
 • hun har utviklet seg til å bli en sentral spiller på landslaget
 • utvikles fra barn til voksen
SITATER
 • ved at civiliseres undergår mennesket den samme forandring som barnet ved at udvikle sig til voksen
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 311)
 • instinktet svækkes, men den logiske evne udvikles
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 311)
 • Lars var ikke synderlig yngre end Knud, men langsommere udviklet
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker II 353)
 • han hadde utviklet sig saa usympatisk
 • hendes talent skulde da utvikles
   (Sigrid Undset: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,2 68)
 • menneskeapene utviklet seg uavhengig av dyreapene
   (Anatol Heintz: Menneskets avstamning 27 1942)
 • -mt- har utviklet sig til -mpt- i latin i tilfælder som emptus
   (Alf Sommerfelt: Utviklingsfonetik 9 1923)
 • etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal foreldrene høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser på vegne av det
   (Arild Linneberg: Far og barn i moderlandet LBK 1997)
 • det gamle branntårnet på Kortegården [ble] farget rødt av det som var i ferd med å utvikle seg til å bli den største brannen i byen på en mannsalder
   (Gunnar Staalesen: 1900 Morgenrød 291 1997)
 • noe som kunne ha utviklet seg til en ordentlig drittal katastrofe
   (Torbjørn Moen: Cyber-Jonas 25 1998)
 • hvert barn utvikler seg i sitt eget tempo
   (Kathrine Wegge: Skolestartboka LBK 2010)
3.2 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
utviklet
 som har nådd et (så eller så) høyt, avansert, modent nivå, stadium
; (så eller så) utvokst
EKSEMPLER
 • høyt utviklede dyr
 • en (høyt) utviklet samfunn
 • mangelfullt utviklede sjelsevner
SITATER
 • hun er en veritabel dramatisk sangerinde med fuld, udviklet stemme
 • kraniet hos puddelen er ganske anderledes udviklet end hos køteren
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 162 1882)
 • hun var påfaldende stærkt udviklet i legemlig henseende
   (Henrik Ibsen: Gengangere 85 1881)
 • et saa lidet udviklet samfund, som vort
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 270)
 • hendes fine og lidet udviklede legeme
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 139 1884)
 • den sterkt utviklede graa bart
 • en rik og høit utviklet litteratur
   (Morgenbladet 1934/82/1/6)
 • [Alexis de Toquevilles] metodisk utviklede hjerne
   (Dagbladet 1950/299/3/4)
 • den som tror på det, har ikke såpass utviklede sjelsevner at han kan bebyrdes med et ansvar
   (Aksel Sandemose: Bakom står hin Onde og hoster så smått 171 1976)
   | fra artikkelen «En tilføyelse» (1958)
 • [et] aristokrati med utviklet æresfølelse og pliktfølelse
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • interessen for proletariatets diktatur var dårlig utviklet i Sessvollmoen leir
   (Harald Skjønsberg: På parti med Stalin? LBK 1990)
3.3 
i adjektivisk presens partisipp
 
utviklende
 som fremmer (personlig, intellektuell) utvikling
EKSEMPEL
 • et utviklende fag, miljø
SITAT
 • noen år i fengsel vil utvilsomt virke berikende og utviklende på deg
   (Finn Carling: Kan hende ved en bredd LBK 1999)
(punktvis, trinn for trinn ) gjøre rede for, utrede, nærmere utforme (påstand, plan, teori, sammenheng e.l.)
EKSEMPLER
 • matematikk
   
  utvikle en formel
 • utvikle et resonnement
SITATER
4.1 
refleksivt
 
utvikle seg
sjelden
 uttale seg i detalj (om noe)
SITAT
 • om vore udsigter til en national scene forbeholde vi os i en følgende artikel nøiere at udvikle os
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 52)
militærvesen
5.2 
refleksivt
 
utvikle seg
om militær formasjon
 spre seg (i bredden, til sidene)
SITATER
 • tyskerne utviklet seg så til angrep øst for veien
   (Jørgen Jensen: Krigen på Hedmark 115 1947)
 • jf.
   Aftenposten 1949/335/1/6
sjakk
 (gradvis, ved hjelp av flere trekk) bringe (brikke) i (gunstig) aktiv posisjon
SITAT
 • fra utgangsstillingen kan en løper utvikles på to måter, enten sentralt eller ut på fløyen
   (Arne Danielsen: Mesteren LBK 2010)